KURS PODSTAWOWY 2019 - REKRUTACJA

Zapraszamy na kolejną edycję kursu unitarnego, która rozpocznie się w styczniu 2019 roku.


KTO:

1. 18 lat

2. niekaralność

3. obywatelstwo polskie


CO: Kurs podstawowy (unitarny)


KIEDY: styczeń – grudzień 2019


GDZIE:

1. Kraków (sala szkoleniowo-konferencyjna Terytorialnych Rydla 54)

2. Proszowice (strzelnica taktyczna Terytorialnych)

3. Pasternik (poligon)

4. Nowa Dęba (poligon)


MODEL KURSU I PROGRAM KURSU:

1. zajęcia metodą mieszaną popołudniowo-weekendową

2. raz w miesiącu w piątek zajęcia 2h na sali treningowej na sucho z czynności manualnych kbk AKM – 1 instruktor na 4 szkolonych

3. raz w miesiącu sobota 2h na strzelnicy odstrzelenie zagadnienia nauczanego na sucho (1 instruktor na 1 szkolenego)


1) strzelenie na celność i skupienie

2) szybkie składanie przód

3) szybkie składanie boki/tył

4) techniki szybkiego przeładowania

5) techniki szybkiej wymiany magazynków stójka, usuwanie zacięć

6) krojenie/praca na zasłonie

7) doskonalenie pracy na języku spustowym

8) przejście stanie-leżenie

9) szybkie strzelanie w czołganiu/leżeniu

10) szybka wymiana magazynków w leżeniu

11) strzelenia w ruchu

12) reakcja indywidualna na kontakt

4. 5 weekendów - pozostałe zagadnienia szkoleniowe:

1) wprowadzenie do łączności, inż.-sap, zakładanie maski pgaz (szkolenie 1 dniowe)

2) strzelanie długodystansowe (100-350 m) na OSP WL Dęba (szkolenie 1 dniowe)

3) nawigacja lądowa

4) wprowadzenie do taktyki (na GOSz Pasternik)

5) TCCC (sala / GOSz Pasternik)


W JAKIM CELU:

1. nauczenie sprawnego i bezpiecznego posługiwania się karabinkiem AKM do celów bojowych

2. przygotowanie do zaliczenia certyfikacji podstawowej dającej dostęp do kursów zaawansowanych (taktyki zielonej, taktyki czarnej, taktyki samochodowej, low profile i innych), w tym szkoleń taktyczno-ogniowych oraz prowadzonych przez żołnierzy wojsk specjalnych z doświadczeniem bojowym


KOSZT:

1. osoby z własną bronią (kbk AKM, kbk BERYL, kbk TANTAL) 250 zł miesięcznie obejmuje koszty:

a. instruktorów,

b. strzelnicy,

c. sali

d. poligonów,

e. tarcz strzeleckich

f. NIE OBEJMUJE wypożyczenia broni na zajęcia na sucho i na strzelnicę oraz koniecznej amunicji 1.528 szt. na cały kurs – średnio po 100 szt. na zajęcia trzeba załatwić we własnym zakresie

2. osoby z własną bronią pozbawioną cech użytkowych (kbk AKM, kbk BERYL, kbk TANTAL) Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI (ruchomy zamek, możliwość podpięcia magazynka) – 320 zł miesięcznie – obejmuje koszty

a. instruktorów,

b. strzelnicy,

c. sali

d. poligonów,

e. wypożyczenia broni na strzelnicę,

f. 1.528 szt. amunicji 7.62x39 mm na cały kurs – średnio po 100 szt. na zajęcia

g. tarcze strzeleckie itd.

h. NIE OBEJMUJE kosztów wypożyczenia broni na zajęcia na sucho (ćwiczymy na dekowcu)

3. osoby bez własnej broni 400 zł miesięcznie obejmuje koszty:

a. instruktorów,

b. strzelnicy,

c. sali

d. poligonów,

e. wypożyczenia broni na zajęcia na sucho i na strzelnicę,

f. 1.528 szt. amunicji 7.62x39 mm na cały kurs – średnio po 100 szt. na zajęcia

g. tarcze strzeleckie itd.


TERMINY SZKOLEŃ (mogą ulec zmianie)

1. CZYNNOŚCI MANULANE NA BRONI (piątek 18.00 -20.00 sala, sobota 8.00-10.00 strzelnica)

a. 18-19.01.2019

b. 22-23.02.2019

c. 22-23.03. 2019

d. 05-06.04. 2019

e. 24-25.05. 2019

f. 21-22.06. 2019

g. 12-13.07. 2019

h. 02-03.08. 2019

i. 27-28.09.2019

j. 25-26.10. 2019

k. 22-23.11. 2019

l. 06-07.12. 2019

2. ZAJĘCIA WEEKENDOWE

a. wprowadzenie do łączności, inż.-sap, zakładanie maski pgaz (szkolenie 1 dniowe) – 09.02.2019

b. strzelanie długodystansowe (100-350 m) na OSP WL Dęba (szkolenie 1 dniowe) KWIECIEŃ lub PAŹDZIERNIK 2019 (termin zależy od OSPWL Nowa Dęba)

c. nawigacja lądowa -11-12.05.2019

d. wprowadzenie do taktyki (na GOSz Pasternik) -08-09.06.2019

e. TCCC (sala / GOSz Pasternik) -09-10.11.2019

WYMAGANE WYPOSAŻENIE (pomagamy w wyborze wyposażenia)

1. styczeń 2019

a. mundur w maskowaniu pantera

b. buty za kostkę typu wojskowego

c. rękawiczki taktyczne

d. ochronniki wzroku

e. ochronniki słuchu

2. luty 2019 – maska pgaz

3. maj 2019

a. oporządzenie taktyczne umożliwiające przenoszenie 6 magazynków

b. busola


ZGŁOSZENIA I PYTANIA:

Do dnia 26.12.2018 r. na mail stowarzyszenie@terytorialni.pl ze podaniem imienia i nazwiska, nr kontaktowego oraz czy posiadamy własną broń ewentualnie pcu.

Na początku stycznia odbędzie się spotkanie organizacyjne dla zgłoszonych osób.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do szkolenia bez odbywania kursu podstawowego zapraszamy do zaliczenia certyfikacji podstawowej będącej sprawdzianem opanowania zagadnień objętych kursem (prosimy w tym celu o kontakt na wskazany wyżej mail).

Jeżeli barierą dla dołączenia do szkolenia są koszty szkolenia lub wiek poniżej 18 roku, zapraszamy do dołączenia do SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ.BBN

Patronat honorowy
nad kursem podstawowym