INFORMACJE WSTĘPNE

JAK DOŁĄCZYĆ DO STOWARZYSZENIA

1. zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia Terytorialni

2. jeżeli akceptujesz statut wypełnij deklarację członkowską - jeżeli jesteś zainteresowany uczestniczeniem w działaniach jednej z naszych SEKCJI złóż stosowny wniosek poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki w deklaracji członkowskiej

3. zapłać wpisowe w wysokości 100 zł ( na rachunek bankowy Stowarzyszenia Terytorialni 26 1750 0012 0000 0000 3345 0958)

4. zapłacę składkę członkowską ( na rachunek bankowy Stowarzyszenia Terytorialni 26 1750 0012 0000 0000 3345 0958)

a. bez uczestniczenia w działaniach sekcji 50 zł rocznie

b. sekcja kolekcjonerska 200 zł rocznie

c. sekcja strzelecka 300 zł rocznie

d. sekcja szkoleniowa 120 zł miesięcznie – płatna dopiero od rozpoczęcia szkolenia (na razie nie płać)

5. wyślij deklarację członkowską na adres Stowarzyszenie Terytorialni ul. Bobrowskiego 2/13 31-548 Kraków lub jej skan na adres stowarzyszenie@terytorialni.pl

BBN

Patronat honorowy
nad kursem podstawowym