Kurs Podstawowy (unitarny)

KURS PODSTAWOWY

Kurs podstawowy obejmuje 9 kursów.

1. KARABINEK BOJOWY TECHNIKI W STÓJCE

2. KARABINEK BOJOWY TECHNIKI PATEROWE

3. PISTOLET W DZIAŁANIACH LOW PROFILE

4. PISTOLET BOJOWY

5. NAWIGACJA LĄDOWA

6. ŁĄCZNOŚĆ

7. TCCC

8. WPROWADZENIE DO TAKTYKI

9. WALKA WRĘCZ

Poszczególne kursy realizowane są metodą popołudniową lub weekendową. Trwają do jednego weekendu do kilku miesięcy.

Celem kursów jest przygotowanie do sprawdzianów (certyfikacji), które warunkują dopuszczenie do kursów zaawansowanych z taktyki (w tym taktyczno-ogniowych). Do certyfikacji można również przystąpić bez odbycia przedmiotowych kursów.

Certyfikacja Podstawowa

Zaliczenie certyfikacji podstawowej jest warunkiem dopuszczenia do pozostałych kursów. Do zaliczenia certyfikacji przygotowuje kurs podstawowy, natomiast dopuszczalne jest podejście do certyfikacji bez odbywania kursu podstawowego. Szczegółowe wymogi certyfikacji https://terytorialni.pl/files/doc/certyfikacja_podstawowa_terytorialni.pdf

Kurs Taktyki Zielonej

Kurs obejmuje naukę podstawowych technik i procedur działania piechoty w terenie zielonym. Obejmuje naukę taktyki oraz szkolenia taktyczno-ogniowe.

Kurs Taktyki Czarnej

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu taktyki czarnej policyjnej. Realizowany jest w formie szkolenia teoretycznego, nauki umiejętności indywidualnych, nauki taktyki oraz szkolenia ogniowego i taktyczno-ogniowego.

Kurs Taktyki Miejskiej

Kurs uczy prowadzenia działań patrolowych w terenie zurbanizowanym. Realizowany jest w formie nauki taktyki oraz szkolenia ogniowego i taktyczno-ogniowego.

Kurs Low-Profile

Kurs wprowadza w zagadnienia taktyki low-profile. Obejmuje taktykę pieszą i samochodową oraz szkolenie ogniowe.

BBN

Patronat honorowy
nad kursem podstawowym