Kurs taktyki czarnej styczeń-czerwiec 2021

W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. przeprowadziliśmy 75-godzinny (5 weekendów) Kurs taktyki czarnej.

Kurs obejmował zarówno elementy samoobrony w życiu prywatnym, jak i techniki interwencji, min.:

1) podstawy taktyki czarnej (główne zagadnienia i założenia, sektory, znaki, plan przed realizacją, przygotowanie zespołu do wejścia, zabezpieczenie obiektu)

2) techniki wejścia do pomieszczenia
a) podział na sektory, wyznaczanie zadań, pokrycie stref, komunikacja
b) rodzaje wejść
c) rozejścia
d) identyfikacja zagrożeń
e) identyfikacja celu
f) osoby postronne
g) wydawanie komend
h) dzielenie roboty
i) użycie nico
j) użycie masek pgaz

3) powierzchnie rozbudowane

4) korytarz

5) komunikacja i łączność

6) breaching

7) działanie w warunkach ograniczonej widoczności

8) tarcza balistyczna

9) dowodzenie zespołem

10) planowanie realizacji

Dużą część kursu stanowiły zajęcia „sytuacyjne” z żywą podgrywką. Przeprowadzone zostały również zajęcia nocne.

W kursie wzięły udział 22-osoby, z czego ukończyło go z wynikiem pozytywnym 17 osób, z czego 8 zakwalifikowało się do kolejnej części kursu o charakterze taktyczno-ogniowym.

Zajęcia prowadził instruktor z ponad 20-letnim stażem w realizacji oraz wieloletnim instruktorskim