Szkolenie poligonowe OSPWL Wędrzyn 2019

W dniach 16-23.08.2019 r. przeprowadziliśmy 7 dniowe szkolenie poligonowe.

Szkolenie zrealizowano w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019 w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn.


W ciągu pierwszych 3 dni poligonu przeprowadziliśmy szkolenie z taktyki czarnej policyjnej. Szkolenie było swego rodzaju podsumowaniem prowadzonego metodą weekendową od 2018 roku kursu taktyki czarnej oraz metodą popołudniową od 2018 roku kursu technik interwencyjnych. Obiekty Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego Nowy Mur pozwoliły przećwiczyć zagadnienia których zwykle nie mamy możliwości przeprowadzić z uwagi na brak dostępnej infrastruktury, a więc podejście do obiektu, wejście do obiektu, izolację taktyczną obiektu, działanie w przestrzeni klatki schodowej, zatrzymanie podejrzanego poruszającego się samochodem. Większość szkolenia obejmowały krótsze lub dłuższe scenariusze, przeważnie z wykorzystaniem żywej podgrywki. W ramach tej części szkolenia poligonowego przeprowadziliśmy również jedne zajęcia nocne.

4 dzień szkolenia realizowaliśmy na jeziorze rakowym i poświęcony był wprowadzeniu do taktyki niebieskiej. Szkolenie obejmowało min. sprawdzenie umiejętności pływackich, zagadnienia autoratownictwa i ratownictwa wodnego, naukę skrytego pływania w ubraniu. Szkolenie zakończono przeprowadzeniem w nocy prostego treningu operacji na styku woda-ląd.

Ostatnie 3 dni szkolenia poświęcono zagadnieniom taktyki miejskiej i czarnej wojskowej. Szkolenie rozpoczęto powtórzeniem zagadnień przerabianych na szkoleniu poligonowym w 2017 roku, ponieważ nie mamy na codzień dostępu do infrastruktury umożliwiającej utrwalanie tych umiejętności. Większość szkolenia obejmowały krótsze lub dłuższe scenariusze, przeważnie z wykorzystaniem żywej podgrywki. W ramach tej części szkolenia poligonowego przeprowadziliśmy również jedne zajęcia nocne.

Szkolenie poprowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych z doświadczeniem bojowym.


W tym miejscu chcieliśmy podziękować wszystkim oficerom, podoficerom, żołnierzom oraz pracownikom cywilnym OSP WL Wędrzyn, 45 WOG, RZI w Zielonej Górze i Nadleśnictwa Sulęcin, a także 12 BZ, za okazaną nam życzliwość i pomoc w trakcie szkolenia, a także Panu Szymonowi Renuszowi z firmy TRANS-MED za profesjonalne zabezpieczenie medyczne szkolenia.


Fot. Janusz WILK