Taktyka czarna- klatka schodowa, sytuacje zakładnicze i auta

W dniach 13-14.04.2019 r. przeprowadziliśmy kolejne zajęcia kursu taktyki czarnej.

Szkolenie dedykowane było działaniu na klatce schodowej, sytuacjom zakładniczym oraz zatrzymaniu podejrzanych w samochodzie.

Zajęcia poprowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych z doświadczeniem w realizacji.

W tym miejscu chcieliśmy bardzo podziękować Panu Pułkownikowi Krzysztofowi GONCERZOWI – dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Panu Pułkownikowi Marcinowi MALINOWSKIEMU – dowódcy 6 batalionu dowodzenia, za przychylność i wyrażenie zgody na udostępnienie GOSz Pasternik.