taktyka czarna doskonalenie breachingu

W dniu 09.11.2019 r. przeprowadziliśmy zajęcia doskonalące taktykę czarną, głównie breaching.

Zajęcia poprowadzili instruktorzy z doświadczeniem w realizacji.