taktyka czarna militarna - warsztaty

W dniach 15-16.02.2020 r. przeprowadziliśmy warsztaty z taktyki czarnej wojskowej. Główny nacisk był położony na doskonalenie techniki krojenia i walki w korytarzu.

Zajęcia prowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych z wieloletnim doświadczeniem bojowym i szkoleniowym.