Trzecie zajęcia kursu taktyki czarnej

W dniach 23-24.06.2018 r. przeprowadziliśmy trzecie zajęcia kursu taktyki czarnej.

Pierwszego dnia w sobotę doskonalono podejście do budynku, poruszanie się i walkę w przestrzeni korytarza, techniki wejścia do pomieszczeń przy drzwiach otwartych i zamkniętych.

Zajęcia w drugim dniu przybrały formę szeregu ćwiczeń kompleksowych.