Informator dla ludności cywilnej

Informator dla ludności cywilnej powstał w celu przedstawienia w prosty i zrozumiały sposób zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym. Znajdują się w nim wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do przetrwania każdej sytuacji.

W czasach, gdy w szkołach wręcz zaprzestano nauki zachowania się w trakcie sytuacji krytycznych, a Obrona Cywilna Kraju nie prowadzi szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych, polskie społeczeństwo utraciło umiejętności i wiedzę potrzebną do poradzenia sobie z możliwymi kryzysami.

Należy uświadomić sobie, że w czasie np. klęsk żywiołowych czy kryzysów ekonomicznych żadne państwo na świecie nie jest w stanie od razu pomóc wszystkim poszkodowanym. Dlatego też powinno się odpowiednio przygotować na takie sytuacje, aby móc odpowiednio ochronić siebie i swoich bliskich.

>>> INFORMATOR DLA LUDNOŚCI CYWILNEJ <<<