Kurs OFF ROAD część praktyczna

W dniu 06.04.2019 r. we współpracy ze SPARTAN AST przeprowadziliśmy szkolenie praktyczne z jazdy w terenie.

Szkolenie poprowadził instruktor jazdy terenowej Marek Korona, a obejmowało ono takie zagadnienia jak technika jazdy w trudnym terenie oraz wykorzystanie sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

W tym miejscu chcieliśmy bardzo podziękować Panu Pułkownikowi Krzysztofowi GONCERZOWI – dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Panu Pułkownikowi Marcinowi MALINOWSKIEMU – dowódcy 6 batalionu dowodzenia, za przychylność i wyrażenie zgody na udostępnienie poligonu.