Podsumowanie 2023 roku

Rok 2023 był 8 rokiem działalności Stowarzyszenia Terytorialni i 7 rokiem działalności Fundacji Terytorialni.


Nasza działalność w dalszym ciągu była utrudniona wskutek braku własnej infrastruktury szkoleniowej (sala treningowa, strzelnica). Działamy intensywnie w tym kierunku, ale póki co bez wyraźnych rezultatów.


Pomimo tych przeszkód udało nam się zrealizować szereg bardzo wartościowych przedsięwzięć szkoleniowych, co nie byłoby możliwe bez:

1) wsparcia działań przez Wojsko Polskie – w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych udostępnienia obiektów Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba;

2) wsparcia finansowego z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Nowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich;

3) zaangażowania profesjonalnych instruktorów wywodzących się z Wojsk Specjalnych i służb specjalnych;

4) wsparcia osób prywatnych – członków szkolenia – użyczenie samochodu Honker na potrzeby strzelań, pełnienie funkcji lekarza w ramach wolontariatu itp.;

5) zaangażowania samych szkolonych.


Podsumowując nasze działania w 2023 roku:

I. działalność szkoleniowa dla członków stowarzyszenia


1) wyszkolenie indywidualne

1. strzelania sytuacyjne i z wykorzystaniem pojazdów – w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba

https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/ogniowe/strzelania-sytuacyjne-indywidualne-i-zespolowe-z-wykorzystaniem-pojazdow

2. szkolenie z bojowego wykorzystania dronów komercyjnych – 4 dni - https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/zielona/szkolenie-z-bojowego-wykorzystania-dronow-komercyjnych

3. zakończenie kursu walki wręcz karabinkiem – 1 zajęcia w 2023 roku https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/czarna/kurs-walki-wrecz-karabinkiem

4. rozpoczęcie kursu walki wręcz (szokery, obalenia, posługiwanie się pałką typu baton, uderzenia bronią krótką) – 2 zajęcia w 2023 roku


2) taktyka

1. warsztaty działań przeciwdywersyjnych – Zasadzka II w formie szkolenia taktyczno-ogniowego (1 weekend) - w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/taktyczno-ogniowe/warsztaty-dzialan-przeciwdywersyjnych--zasadzka-ii

2. udział w zlocie Działania przeciwdywersyjne w terenie zurbanizowanym (4 dni) – powtórzono głównie zagadnienia z obserwacji towarzyszącej pieszej i samochodowej – w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Nowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/otwarte/cwiczenie-dzialania-przeciwdywersyjne-w-terenie-zurbanizowanym

3. wprowadzenie do unikania (szkolenie weekendowe) https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/zielona/wprowadzenie-do-unikania-evasion

4. kurs taktyki czarnej integrujący walkę wręcz karabinkiem z taktyką czarną – 4 weekendy https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/czarna/szkolenie-integrujace-taktyke-czarna-z-walka-wrecz-karabinkiem


II. działania na rzecz promocji strzelectwa i obronności, integracji organizacji paramilitarnych

1) rozesłanie 100 egzemplarzy książki „Walka wręcz karabinkiem” (dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Nowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich)

2) organizacja 4-dniowego Zlotu organizacji paramilitarnych w formie szkolenia a następnie ćwiczenia pn. Działania przeciwdywersyjne w terenie zurbanizowanym (dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Nowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/otwarte/cwiczenie-dzialania-przeciwdywersyjne-w-terenie-zurbanizowanym

3) zaproszenie na szkolenie strzelania sytuacyjne i z wykorzystaniem pojazdów członków innych organizacji paramilitarnych https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/ogniowe/strzelania-sytuacyjne-indywidualne-i-zespolowe-z-wykorzystaniem-pojazdow

4) zaproszenie na szkolenie z bojowego wykorzystania dronów komercyjnych członków innych organizacji paramilitarnych – https://www.terytorialni.pl/aktualnosci/zielona/szkolenie-z-bojowego-wykorzystania-dronow-komercyjnych

5) 2 zawody strzelectwa sportowego


III. działania organizacyjne:

1) rozpoczęcie planowania strategii obydwu organizacji – zaangażowanie kilkunastu osób

2) zarejestrowanie zmian statutów obydwu organizacji

3) zarejestrowanie zmiany siedziby obydwu organizacji


IV. statystyki:

1) 20.000 szt. - wystrzelona amunicja

2) 17 szkoleń

3) w sumie 32 dni szkoleniowe.