Podsumowanie roku 2019

Zapraszamy do krótkiego podsumowania naszej działalności w roku 2019.

I. Działanie na rzecz promocji strzelectwa:

a. Powstanie sekcji strzelectwa sportowego zrzeszonej w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego

b. Zorganizowanie szkolenia na patent strzelecki

c. Organizacja zawodów sportowych

d. Wystawienie stoisk prezentujące różne jednostki broni w ramach innych wydarzeń (min. W ramach Nocy Muzeów w Muzeum AK w Krakowie, w obchodach 80 rocznicy bitwy pod Proszowicami.)

II. Działanie na rzecz obronności:

a. Zorganizowanie konferencji naukowej pt. „Bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej” pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, współfinansowanej z MON

b. Publikacja informatora dla ludności cywilnej

III. Działalność szkoleniowa:

a. Kontynuacja szkolenia z taktyki czarnej którego zwieńczeniem było 7 dniowe szkolenie poligonowe w OSPWL Wędrzyn

b. Kontynuacja szkolenia z technik interwencji

c. Rozpoczęcie szkolenia z taktyki niebieskiej

d. Rozpoczęcie szkolenia sekcji młodzieżowej

e. Zakończenie i certyfikacja etapu szkolenia podstawowego sekcji młodzieżowej

f. Rozpoczęcia szkolenia strzelectwa długodystansowego

g. Kurs Off Road

h. Szkolenie taktyczno-ogniowe reakcja na kontakt ogniowy plutonem

IV. Współpraca z DGRSZ – na OSPWL Nowa Dęba

Szkolenie taktyczno-ogniowe reakcja na kontakt ogniowy plutonem

V. Współpraca z DGRSZ – na OSPWL Wędrzyn

Tygodniowe szkolenie z taktyki czarnej, CQB i niebieskiej

VI. Współpraca z samorządem terytorialnym – Gminą i Miastem Proszowice – Organizacja szkolenia active shooter dla urzędników gminy

VII. Statystyki

a. Wystrzelona amunicja w ramach szkoleń 65.000 szt.

b. 19 szkoleń weekendowych

c. 12 szkoleń popołudniowo-weekendowych

d. 60 szkoleń popołudniowych

w sumie 732 h szkoleniowe