Porządkowanie strzelnicy Terytorialnych w Gniazdowicach

W sobotę 19.08.2017 r. porządkowaliśmy naszą strzelnicę w Gniazdowicach.

Usunięto zakrzewienie i skoszono trawę, wyzbierano śmieci, zbito kozły z drutem kolczastym, osadzono zniszczone słupki informujące o prowadzeniu strzelania, zbito stół do czyszczenia broni oraz przycięto deski na stojaki. strzelnica

Ponadto zostały przywiezione opony przekazane przez firmy TRANS-KOŁO i Usługi Wulkanizacyjne Kawecki z Proszowic, które planujemy wykorzystać na budowę killinghouse’u.

Zdjęcia autorstwa Kamila Jasnosa.