Sala treningowa Terytorialnych

W dniu 25.04.2018r. podpisaliśmy umowę, na mocy której wydzierżawiliśmy od Agencji Mienia Wojskowego Oddział w Krakowie pomieszczenia do celów szkoleniowo-magazynowych.

W ramach wydzierżawionych pomieszczeń urządzimy min. salę treningowo-konferencyjną, która pozwoli nam zwiększyć naszą ofertę szkoleniową, w tym także o szkolenia popołudniowe.