szkolenie dla Legii Akademickiej MON

W dniu 10.02.2018 r. na zaproszenie dr Przemysława WYWIAŁA (UP Kraków) mieliśmy przyjemność poprowadzić zajęcia dla kursu Legii Akademickiej MON.

Zajęcia odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, trwały 5h zegarowych i wzięło w nich udział 43 studentów.

Szkolenie zakończyło się zaliczeniem. Osoby, które otrzymały ocenę pozytywną otrzymają certyfikaty potwierdzające zaliczenie oraz będą mogły w kwietniu odbyć strzelania z kbk AKM.

W ramach szkolenia zrealizowano z kursantami następujące zagadnienia z programu kursu podstawowego Terytorialnych:

SZKOLENIE OGNIOWE:

TEMAT 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLENIU OGNIOWYM

TEMAT 2 BUDOWA, PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI BRONI STRZELECKIEJ, AMUNICJI I GRANATÓW RĘCZNYCH
TEMAT 3 WPROWADZENIE DO STRZELANIA NA CELNOŚĆ Z KARABINKA
TEMAT 4 WPROWADZENIE DO POSTAW STRZELECKICH Z KARABINKA
TEMAT 5 TECHNIKI PRZEŁADOWANIA KARABINKA

TAKTYKA INDYWIDUALNA:

TEMAT 1 PRZYGOTOWANIE ŻOŁNIERZA DO DZIAŁANIA NA POLU WALKI