Certyfikacja szkolenia podstawowego 2018

W dniu 27.10.2018 r. odbyła się kolejna certyfikacja szkolenia podstawowego Terytorialnych.

Certyfikacja była sprawdzianem umiejętności, jakie uczestnicy nabyli w trakcie 8-miesięcznego kursu. Składała z dwóch części: sprawdzianu wyszkolenia ogniowego oraz taktycznego. Certyfikacja wyszkolenia ogniowego składała się z konkurencji sprawdzających opanowanie przez kursanta podstawowych czynności manualnych niezbędnych do bezpiecznego i sprawnego posługiwania się kbk AKM (lub podobnym). Sprawdzian obejmował następujące konkurencje – szybkie składanie się z karabinkiem przeładowanym i szybkie przeładowanie (stojąc przodem, prawym i lewym bokiem, oraz tyłem przez lewe i prawe ramię do tarczy), szybką wymianę magazynków stojąc, szybkie przejście stanie-leżenie, szybkie składanie się w czołganiu, szybką wymianę magazynków w leżeniu oraz krojenie. Wszystkie konkurencje były wykonywane z karabinkiem trzymanym w prawej i lewej ręce. Część taktyczna obejmowała podstawowe umiejętności indywidualne takie jak posługiwanie się sprzętem ochronnym, poruszanie się na polu walki, terenoznawstwo, zakładanie stazy taktycznej, składanie i rozkładanie karabinka, ładowanie magazynka na czas, rzut granatem ręcznym, indywidualną reakcję na kontakt, prowadzenie korespondencji radiowej.

Po raz pierwszy do certyfikacji przystąpiła osoba, która nie brała udziału w organizowanym przez nas kursie podstawowym i zaliczyła certyfikację.

FOTO: Janusz WILK