4/8 zajęcia Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego pod patronatem Szefa BBN

W dniach 7-8.01.2017 r. odbyły się 4 zajęcia kursu podstawowego metodą weekendową pod patronatem Szefa BBN.

W sobotę rano przeprowadzono zajęcia teoretyczne z posługiwania się mapą – przygotowujące do marszu po mapie. Następnie przeprowadzono zajęcia na sucho z wyszkolenia ogniowego, których przedmiotem było szybkie składanie się na prawą i lewą stronę oraz z tyłu z karabinkiem w prawej i lewej ręce. Następnie kursanci przemieścili się do Lasu Zabierzowskiego gdzie każdy szkolony odbył indywidualny marsz na podstawie mapy oraz nauczano zakładania bazy pasywnej. Dzień zakończono na świetlicy Strzelnicy Pasternik zajęciami z rozpoznawania podstawowego sprzętu wojsk własnych i krajów sąsiednich. W niedzielę rano przeprowadzono „odstrzelenie” zagadnień z wyszkolenia ogniowego nauczanych na sucho w dniu poprzednim oraz przeprowadzono zajęcia z rozpoznania – oceny odległości oraz wykonania szkicu z miejsca.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Burtan – Wójtowi Gminy Zabierzów za udostępnienie parkingu gminnego oraz Panu Nadleśniczemu Adamowi Klekot z Nadleśnictwa Krzeszowice za udostępnienie terenów Lasku Zabierzowskiego, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie zajęć.

Zrealizowano następujące tematy z systemu szkolenia:
TEMAT 2 POSŁUGIWANIE SIĘ MAPĄ – ZAJĘCIA NR 1 (TERENOZNAWSTWO)
TEMAT 8 SZYBKIE SKŁADANIE SIĘ Z POSTAWY PATROLOWEJ ZAJĘCIA NR 3 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 2 POSŁUGIWANIE SIĘ MAPĄ ZAJĘCIA NR 2 (TERENOZNAWSTWO)
TEMAT 4 BAZA PASYWNA (TAKTYKA)
TEMAT 1 ROZPOZNANIE SPRZĘTU ARMII PAŃSTW OBCYCH (ROZPOZNANIE I ARMIE INNYCH PAŃSTW)
TEMAT 8 SZYBKIE SKŁADANIE SIĘ Z POSTAWY PATROLOWEJ – ZAJĘCIA NR 4 (WYSZKOLENIE OGNIOWE) (WYSZKOLENIE OGNIOWE)TEMAT 2 OCENA ODLEGŁOŚCI (ROZPOZNANIE I ARMIE INNYCH PAŃSTW)
TEMAT 3 DOKUMENTACJA OBSERWACJI Z MIEJSCA (ROZPOZNANIE I ARMIE INNYCH PAŃSTW)