2/8 zajęcia Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego pod patronatem honorowym Szefa BBN

W dniach 26-27.11.2016 r. odbyły się drugie zajęcia kursu podstawowego pod patronatem honorowym Szefa BBN. W sobotę nauczano na sucho szybkiego składania się z kbk AKM na prawą i lewą rękę, technik poruszania się na polu walki (ze szczególnym naciskiem na techniki parterowe), podstaw łączności oraz wstępu do patrolowania, w tym szyków sekcji piechoty. Po południu odbyły się wykłady z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego prowadzone oraz obowiązków posiadacza broni palnej.

W niedzielę nastąpiło "odstrzelenie" technik wyszkolenia ogniowego nauczanych w sobotę na sucho. Przeprowadzono również ostatnie zajęcia z musztry w ramach kursu oraz pierwsze zajęcia z OPBMR (posługiwanie się maską pgaz, kombinezonem przeciwchemicznym i indywidualnymi środkami usuwania skażeń).

Zajęcia z wyszkolenia ogniowego prowadzili certyfikowani instruktorzy systemu Zenith9, a pozostałe zagadnienia praktyczne instruktorzy wywodzący się z 6 BPD w Krakowie, mający wieloletnie doświadczenie w tych zagadnieniach. Wykłady teoretyczne poprowadzili dr Piotr Łubiński posiadający wieloletnią praktykę w zakresie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz podinspektor Adam Fudalik, wieloletni pracownik Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wkrótce obszerna relacja.

Zrealizowano następujące tematy z systemu szkolenia:
TEMAT 8 SZYBKIE SKŁADANIE SIĘ Z POSTAWY PATROLOWEJ ZAJĘCIA NR 1 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 2 POKONYWANIE TERENU RÓŻNYMI SPOSOBAMI (TAKTYKA)
TEMAT 3 DZIAŁANIE ŻOŁNIERZA W PATROLU PIESZYM (TAKTYKA)
TEMAT 1 RADIOSTACJE PRZENOŚNE MAŁEJ MOCY (ŁĄCZNOŚĆ)
TEMAT 2 PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA KONFLIKTÓW ZBROJNYCH (KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE)
TEMAT 1 WYBRANE PRZEPISY DOTYCZĄCE BRONI PALNEJ (KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE)
TEMAT 8 SZYBKIE SKŁADANIE SIĘ Z POSTAWY PATROLOWEJ – ZAJĘCIA NR 2 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 3 MUSZTRA ZESPOŁOWA – ZAJĘCIA NR 2

TAGS