8/8 zajęcia Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego pod patronatem Szefa BBN

W dniach 6-7.05.2017 r. odbyły się ósme (ostatnie) zajęcia kursu podstawowego realizowanego pod patronatem Szefa BBN.

W sobotę w godzinach porannych nauczano na sucho szybkiego składania się w czołganiu oraz powtórzono dotychczas nauczane zagadnienia z wyszkolenia ogniowego.

Doskonalono również posługiwanie się maską pgaz oraz szybkie ładowanie magazynków. Po obiedzie nauczano reakcji indywidualnej na kontakt oraz doskonalono prowadzenie korespondencji radiowej, skoki piechoty i rzut granatem ręcznym. Na zakończenie dnia zapoznano kursantów z bronią zespołową będącą na wyposażeniu plutonu.

W niedzielę odstrzelono szybkie składanie się w czołganiu oraz zrealizowano w formie ćwiczenia ogniowego indywidualną reakcję na kontakt. Doskonalono również umiejętności z terenoznawstwa – posługiwanie się mapą i busolą.

Już wkrótce efekty kursu zostaną sprawdzone w ramach certyfikacji.

Zrealizowano następujące zagadnienia z systemu szkolenia Terytorialnych:
TEMAT 10 SZYBKIE SKŁADANIE SIĘ W CZOŁGANIU – ZAJĘCIA NR 1 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 1 POSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM I ŚRODKAMI OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI BĘDĄCYMI NA INDYWIDUALNYM WYPOSAŻENIU ŻOŁNIERZA (OPBMR)
TEMAT 5 REAKCJA INDYWIDUALNA NA KONTAKT – ZAJĘCIA NR 1 (TAKTYKA)
TEMAT 1 RADIOSTACJE PRZENOŚNE MAŁEJ MOCY – ZAJĘCIA NR 2 (ŁĄCZNOŚĆ)
TEMAT 2 POKONYWANIE TERENU RÓŻNYMI SPOSOBAMI – ZAJĘCIA NE 2 (TAKTYKA) I TEMAT 12 RZUT GRANATEM RĘCZNYM – ZAJĘCIA NR 2 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 13 PODSTAWY POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ BĘDĄCĄ NA WYPOSAŻENIU PLUTONU (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 1 POSŁUGIWANIE SIĘ BUSOLĄ I TEMAT 2 POSŁUGIWANIE SIĘ MAPĄ (TERENOZNAWSTWO)