5/8 zajęcia Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego pod patronatem Szefa BBN

W dniach 11-12.02.2017 r. odbyły się 5 zajęcia kursu podstawowego metodą weekendową pod patronatem Szefa BBN. W sobotę rano przeprowadzono zajęcia na Strzelnicy Pasternik sucho z wyszkolenia ogniowego, których przedmiotem było szybkie przeładowanie na prawą i lewą stronę oraz z tyłu z karabinkiem w prawej i lewej ręce oraz zajęcia doskonalące z terenoznawstwa.
Po przerwie obiadowej przemieszczono się do Lasu Zabierzowskiego, gdzie odbyły się zajęcia z rzutu granatem, doskonalenia procedur łączności oraz marszu na podstawie mapy i kompasu w warunkach ograniczonej widoczności.

W niedzielę rano przeprowadzono „odstrzelenie” zagadnień z wyszkolenia ogniowego nauczanych na sucho w dniu poprzednim oraz przeprowadzono zajęcia z rozpoznania – rozpoznania drogi marszu przy użyciu środków cyfrowych i tradycyjnych.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Burtan – Wójtowi Gminy Zabierzów za udostępnienie parkingu gminnego oraz Panu Nadleśniczemu Adamowi Klekot z Nadleśnictwa Krzeszowice za udostępnienie terenów Lasku Zabierzowskiego, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie zajęć.

Zrealizowano następujące zagadnienia objęte programem szkolenia:
TEMAT 2 POSŁUGIWANIE SIĘ MAPĄ – ZAJĘCIA NR 1
TEMAT 9 SZYBKIE PRZEŁADOWANIE Z POSTAWY PATROLOWEJ ZAJĘCIA NR 3 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 2 POSŁUGIWANIE SIĘ MAPĄ ZAJĘCIA NR 2
TEMAT 15 RZUT GRANATEM RĘCZNYM (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 1 RADIOSTACJE PRZENOŚNE MAŁEJ MOCY
TEMAT 9 SZYBKIE PRZEŁADOWANIE Z POSTAWY PATROLOWEJ ZAJĘCIA NR 3 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 4 DOKUMENTACJA ROZPOZNANIA DROGI MARSZU Z UŻYCIEM ŚRODKÓW TECHNICZNYCH