pierwsze zajęcia kursu podstawowego 2017/18

W dniach 28-29.10.2017 r. przy współpracy z OSPWL Dęba oraz Gminą i Miastem Proszowice rozpoczęliśmy kolejne szkolenie podstawowe metodą weekendową.

W sobotę w sali Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące kursantów do pierwszego strzelania. Ponadto przeprowadzono zajęcia z łączności oraz przygotowano oporządzenie kursantów do zajęć z taktyki.

W dniu 29.10.2017 r. kursanci odbyli swoje pierwsze strzelania z kbk AKM na celność i skupienie na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba w Nowej Dębie. Kursanci wykonali strzelania na 100, 200 i 350 m.unitarka 1

Przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2017 oraz przy wykorzystaniu amunicji udostępnionej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Salę na sobotnie zajęcia użyczyła Gmina i Miasto Proszowice.

Zrealizowano następujące tematy z programu szkolenia podstawowego Stowarzyszenia Terytorialni:
TEMAT 1 PRZYGOTOWANIE ŻOŁNIERZA DO DZIAŁANIA NA POLU WALKI (TAKTYKA)
TEMAT 1 RADIOSTACJE PRZENOŚNE MAŁEJ MOCY (ŁĄCZNOŚĆ)
TEMAT 1 BUDOWA, PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI BRONI STRZELECKIEJ, AMUNICJI I GRANATÓW RĘCZNYCH ORAZ WPROWADZENIE DO STRZELANIA NA CELNOŚĆ Z KARABINKA (SZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 2 WPROWADZENIE DO POSTAW STRZELECKICH Z KARABINKA ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLENIU OGNIOWYM (SZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 3 TECHNIKI PRZEŁADOWANIA KARABINKA ORAZ TECHNIKI WYMIANY MAGZYNKÓW W KARABINKU I USUWANIE ZACIĘĆ (SZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 4 STRZELANIE NA CELNOŚĆ Z KARABINKA (SZKOLENIE OGNIOWE)

Foto: Kamil JASNOS