1/8 zajęcia Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego pod patronatem Szefa BBN

W dniach 15-16.10.2016 r. przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego pod patronatem Szefa BBN.

W sobotę zajęcia miały głównie charakter teoretyczny, przygotowujący do dalszego szkolenia, z przerwami na przygotowanie na sucho do zapoznawczego strzelania w niedzielę oraz musztrę.

W niedzielę przeprowadzono strzelanie na celność na 100 m w postawie leżącej do tarczy NT23P (przygotowujące do zaliczenia certyfikacji) oraz strzelanie zapoznawcze w postawie stojącej z prawej i lewej ręki, zajęcia z musztry zespołowej oraz z maskowania.

Dziękujemy Panu Adamowi Piaśnikowi - Wójtowi Gminy Jerzamnowice-Przeginia za udostępnienie sal wykładowych, dzięki czemu pomimo niepsprzyjającej aury zajęcia mogły się odbywać w komfortowych warunkach pozwalających przyswajać nauczany materiał.

Dziękujemy Dowódcy 6 BPD za udostępnienie GOSz Pasternik na potrzeby niedzielnych zajęć.

Zrealizowane tematy zajęć kursu podstawowego:

 • TEMAT 1 MASKOWANIE OSOBISTE I WYPOSAŻENIA ETATOWEGO (MASKOWANIE)
 • TEMAT 7 STRZELANIE NA CELNOŚĆ Z KARABINKA (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
 • TEMAT 5 TECHNIKI PRZEŁADOWANIA KARABINKA WYSZKOLENIE OGNIOWE)
 • TEMAT 3 WPROWADZENIE DO STRZELANIA NA CELNOŚĆ Z KARABINKA WYSZKOLENIE OGNIOWE)
 • TEMAT 1 PRZYGOTOWANIE ŻOŁNIERZA DO DZIAŁANIA NA POLU WALKI (TAKTYKA)
 • TEMAT 2 BUDOWA, PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI BRONI STRZELECKIEJ, AMUNICJI I GRANATÓW RĘCZNYCH (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
 • TEMAT 1 WYBRANE ZAGADNIENIA REGULAMINU OGÓLNEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA)
 • TEMAT 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLENIU OGNIOWYM (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
 • TEMAT 2 MUSZTRA INDYWIDUALNA (PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA)
 • TEMAT 4 WPROWADZENIE DO POSTAW STRZELECKICH Z KARABINKA WYSZKOLENIE OGNIOWE)
 • TEMAT 6 TECHNIKI WYMIANY MAGAZYNKÓW W KARABINKU I USUWANIE ZACIĘĆ (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
 • TEMAT 3 MUSZTRA ZESPOŁOWA – ZAJĘCIA NR 1

fot. Kamil JASNOS