3/8 zajęcia Pilotażowego Kursu Szkolenia Podstawowego pod patronatem Szefa BBN

W dniach 10-11.12.2016 r. odbyły się trzecie zajęcia kursu podstawowego prowadzone metodą weekendową pod patronatem honorowym Szefa BBN.


W sobotę rano nauczano na sucho szybkiego przeładowania (tzw. startówki) z kbk AKM na prawą i lewą rękę oraz posługiwania się busolą. Po południu odbył się indywidualny i zespołowy marsz na azymut, powtórzono zajęcia z taktyki przerabiane na poprzednich zajęciach oraz przeprowadzono zajęcia wprowadzające do inż-sapu.

W niedzielę nastąpiło „odstrzelenie” technik wyszkolenia ogniowego nauczanych w sobotę na sucho. Przeprowadzono również zajęcia praktyczne z inż-sapu obejmujące min. sporządzenie zapalników lontowych, ustawiania i oznaczania min, a także budowy podstawowych zapór inżynieryjnych.

Zrealizowano następujące tematy z systemu szkolenia:

TEMAT 9 SZYBKIE PRZEŁADOWANIE Z POSTAWY PATROLOWEJ ZAJĘCIA NR 1 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 1 POSŁUGIWANIE SIĘ BUSOLĄ ZAJĘCIA NR 1 (TERENOZNAWSTWO)
TEMAT 1 POSŁUGIWANIE SIĘ BUSOLĄ ZAJĘCIA NR 2 (TERENOZNAWSTWO)
TEMAT 1 MATERIAŁY WYBUCHOWE I ŚRODKI ZAPALAJĄCE WOJSK WŁASNYCH ORAZ SPORZĄDZANIE ZAPALNIKA LONTOWEGO (INŻ-SAP)
TEMAT 8 SZYBKIE SKŁADANIE SIĘ Z POSTAWY PATROLOWEJ – ZAJĘCIA NR 2 (WYSZKOLENIE OGNIOWE)
TEMAT 2 BUDOWA, USTAWIANIE, OZNACZANIE I UNIESZKODLIWIANIE PODSTAWOWYCH MIN WOJSK WŁASNYCH I PAŃSTW SĄSIEDNICH (INŻ-SAP)
TEMAT 3 BUDOWA ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH (INŻ-SAP)