1/2 zajęcia kursu LOW PROFILE

W dniach 18-19.11.2017 r. zrealizowaliśmy pierwsze zajęcia kursu działań LOW PROFILE.

Zajęcia składały się z części teoretycznej, planowania oraz realizacji, a poprowadził je instruktor z doświadczeniem praktycznym.

Dziękujemy Panu Adamowi Piaśnikowi - wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia za udostępnienie sali wykładowej na potrzeby szkolenia teoretycznego i planowania.