2/2 zajęcia kursu LOW PROFILE

W dniach 13-14.01.2018 r. przeprowadziliśmy 2 zajęcia kursu LOW PROFILE.
Zajęcia składały się z części teoretycznej, planowania oraz realizacji, a poprowadził je instruktor z doświadczeniem praktycznym.

Dziękujemy Panu Adamowi Piaśnikowi - wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia za udostępnienie sali wykładowej na potrzeby szkolenia teoretycznego i planowania.