Poligon taktyki czarnej, miejskiej, zielonej i survivalu - Wędrzyn 2022 - III edycja

W dniach 12-20.08.2022 r. przeprowadziliśmy 7 dniowe szkolenie poligonowe. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2022 w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn oraz z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.


W poligonie wzięło udział 86 uczestników, którzy szkolili się 4 grupach merytorycznych:

1. Taktyka czarna i miejska grupa zaawansowana – osoby 16+, posiadające niezbędne podstawowe umiejętności z zakresu taktyki czarnej i miejskiej oraz niezbędne wyposażenie.

2. Taktyka czarna i miejska grupa podstawowa - osoby 16+, celem zajęć było nauczenie podstawowych umiejętności z zakresu taktyki czarnej i miejskiej

3. Taktyka zielona – dorośli, dzieci 12+ lub rodzice z dziećmi, celem zajęć było nauczenie podstaw taktyki zielonej (maskowanie, działania patrolowe, reakcja na kontakt ogniowy, organizacja zasadzki, posterunek obserwacyjny) i nawigacji lądowej (posługiwanie się mapą i busolą)

4. Survival – dzieci 7+ lub rodzice z dziećmi, celem była nauka poprzez zabawę, skupiona na umiejętnościach survivalowych (zdrowie, schronienie, woda i jedzenie, nawigacja lądowa, sygnał GTAS).

Szkolenie w każdej z grup było realizowane w wymiarze 10h dziennie (w sumie 70h) i prowadzone było przez instruktorów wywodzących się z wiodącej jednostki Wojsk Specjalnych. Po zajęciach merytorycznych uczestnicy mogli brać udział w zajęciach rekreacyjno-integracyjnych (oglądanie filmów, gry i zabawy zespołowe itp.).

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała w czasie zajęć merytorycznych karetka z ratownikiem medycznym, a niezależnie od tego lekarz 24h/dobę.

Poligon zakończył się sprawdzianem stopnia przyswojonych umiejętności, na podstawie którego były wręczane certyfikaty uczestnictwa lub zaliczenia szkolenia.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków z Ministerstwa Obrony Narodowej koszt dla uczestników wyniósł tylko 550 zł od osoby (czyli poniżej kosztów wyżywienia).

Uczestnicy spali w kontenerach socjalnych zapewnionych przez OSPWL Wędrzyn w ramach planu współpracy i do ich dyspozycji była odnowiona umywalnia (kilkadziesiąt pryszniców, toalet oraz umywalek).

Grupy taktyka czarna i miejska szkoliły się na obiektach Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego Nowy Mur. Zrealizowano następujące zagadnienia szkoleniowe:

1) weryfikacja umiejętności uczestników będąca podstawą podziału na grupy podstawową i zaawansowaną

2) technika opanowywania pojedynczego pomieszczenia w budynku jednokondygnacyjnym

3) technika opanowywania ciągu pomieszczeń w budynku jednokondygnacyjnym

4) technika opanowywania ciągu pomieszczeń w budynku jednokondygnacyjnym w warunkach ograniczonej widoczności

5) sytuacje awaryjne podczas ataku na budynek jednokondygnacyjny

6) atak na budynek jednokondygnacyjny

7) technika opanowywania pojedynczego pomieszczenia w budynku wielokondygnacyjnym

8) technika opanowywania ciągu pomieszczeń w budynku wielokondygnacyjnym

9) technika opanowywania ciągu pomieszczeń w budynku wielokondygnacyjnym w warunkach ograniczonej widoczności

10) sytuacje awaryjne podczas ataku na budynek wielokondygnacyjny

11) atak na budynek wielokondygnacyjny

12) atak na budynek wielokondygnacyjny w warunkach ograniczonej widoczności

13) techniki, taktyka i procedury prowadzenia działań bojowych w terenie zurbanizowanym

14) techniki, taktyka i procedury prowadzenia działań bojowych w terenie zurbanizowanym w warunkach ograniczonej widoczności

15) wykonywania zadań bojowych w terenie zurbanizowanym

16) zatrzymanie i przeszukanie pojazdu

17) podstawy planowania działań bojowych

18) WF (pokonywanie toru przeszkód)

19) sprawdzian poziomu wyszkolenia

Pierwszy dzień szkolenia to min. sprawdzenie wyposażenie i poziomu wyszkolenia celem podziału na grupy.


W kolejnych dniach szkolenia dominowały zadania z udziałem żywej podgrywki, do której nie zawsze należało strzelać.


Scenariusze były urozmaicone i wymagały od szkolonych dużej dozy samodzielnego myślenia.

Czasem wyposażenie zawodziło, ale byliśmy przygotowani na prawie każdą ewentualność.
Instruktorzy starali się wpoić szkolonym, że klucz do powodzenia w taktyce miejskiej to trzymanie sektorów.

Dużym atutem COZ Nowy Mur jest występowanie wielu różnorodnych klatek schodowych.

Grupa taktyka zielona szkoliła się na obiektach OSPWL Wędrzyn realizując następujące zagadnienia szkoleniowe:

1) nawigacja lądowa

2) prowadzenie działań patrolowych

3) reakcja na kontakt ogniowy

4) posterunek obserwacyjny

5) zasadzka.

Dodatkowo uczestnicy przeszli przez tzw. tor psychologiczny oraz zapoznali się z technikami linowymi.

To jeszcze treningowa zasadzka.


A to już "na serio" zasadzka zastawiona na grupę survival.

Grupa survival szkoliła się na obiektach OSPWL Wędrzyn realizując następujące zagadnienia szkoleniowe:

1) przygotowanie się do działań w warunkach lesisto-jeziornych

2) bezpieczeństwo i wyposażenie w survivalu

3) medycyna i pierwsza poomnoc w warunkach walki o przterwanie

4) rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa, prawidłowa budowa i rodzaje ognisk

5) budowa schronień doraźnych i planowanych w survivalu

6) metody pozyskania wody i jej uzdatniania

7) techniki linowe

8) podstawy nawigacji lądowej

9) sygnalizacja ratunkowa (GTAS)

10) sposoby pozyskania pożywienia w survivalu.

Dodatkowo uczestnicy przeszli przez tzw. tor psychologiczny

Nauka posługiwania się podstawowymi narzędziami niezbędnymi w survivalu.


Nie zabrakło szkolenia z pierwszej pomocy w survivalu.


Były też zajęcia nad wodą, które dostarczyły wiele wrażań i możliwość pokonania lęku przed wodą.


Jednym z elementów egzaminu był nocleg w własnoręcznie przygotowanym schronieniu.


Nauka rozpalania ognia przy wykorzystaniu krzesiwa.


Nawigacja lądowa to podstawa na każdym etapie wyszkolenia.


Nauka budowy schronienia.


I nauka przygotowania pożywienia.

W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić gorące podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, bez których wsparcia przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć:

1) Ośrodkowi Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn oraz Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za udostępnienie obiektów na potrzeby przedsięwzięcia

2) Panu ppłk Przemysławowi MIKOŁAJCZAKOWI – Komendantowi OSPWL Wędrzyn – za życzliwość i okazaną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

3) Pani Barbarze NOWAK – Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty – za okazane nam wsparcie na etapie przygotowania przedsięwzięcia

4) Panu dr hab. Pawłowi HUT – dyrektorowi Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom departamentu za przyznanie środków finansowych bez których przedsięwzięcie nie mogłoby zostać zrealizowane

5) całej kadrze OSPWL Wędrzyn – za życzliwość, wsparcie i bardzo dobry kontakt w czasie realizacji przedsięwzięcia

6) kadrze i pracownikom RZI w Zielonej Górze oraz Nadleśnictwa Sulęcin za okazaną pomoc w załatwianiu formalności

7) kadrze Delegatury Wojskowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za okazaną pomoc w załatwianiu formalności związanych z bezpieczeństwem ppoż

8) Panu Doktorowi Tomaszowi BYSTROWSKIEMU – za sprawowanie z ogromnym zaangażowaniem w drodze wolontariatu opieki medycznej 24h na dobę nad uczestnikami przedsięwzięcia

9) Panu Robertowi OGRODNIKOWI – za przygotowanie w drodze wolontariatu Planu Ochrony Przeciwpożarowej przedsięwzięcia oraz użyczenie sprzętu gaśniczo-alarmowego

10) kadrze instruktorskiej za okazane zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia i chęć dzielenia się swoją unikalną wiedzą

11) wszystkim członkom Stowarzyszenia Terytorialni, którzy zaangażowani byli w drodze wolontariatu w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia oraz tym którzy użyczyli na jego potrzeby swoje mienie, bez czego nie mogłoby się ono odbyć

12) wszystkim uczestnikom za pełne zaangażowanie w czasie realizacji przedsięwzięcia, pomimo zmęczenia i niesprzyjających warunków pogodowych, co zostało zauważone również przez osoby monitorujące przebieg przedsięwzięcia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej

13) Panu Robertowi PILCZUKOWI prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PHU GASTRO-CATERING za świadczenie usług cateringowych na najwyższym poziomie i okazaną nam pomoc na każdym etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia

14) pracownikom EMERGENCY24 sp. z o.o. za zabezpieczenie medyczne przedsięwzięcia na najwyższym poziomie.