Wprowadzenie do unikania (Evasion)

W dniach 25-26.02.2023 r. przeprowadziliśmy szkolenie z taktyki zielonej, zawierające elementy survivalu, unikania (evasion) i nawiązania kontaktu z wojskami własnymi.

W sobotę rano przeprowadzono, szkolenie wprowadzające do tematu. Następnie odbyło się planowanie zakończone postawieniem rozkazu bojowego, którego przedmiotem było wykonanie zasadzki na terenie czasowo zajętym przez przeciwnika. W trakcie realizacji doszło do kontaktu ogniowego z przeciwnikiem. Wykonano zerwanie kontaktu i przystąpiono do realizacji planu awaryjnego, zakończonego podjęciem przez siły własne.

ZDJĘCIA: Michał GRZYWACZ