certyfikacja pistolet taktyczny

W dniu 07.12.2019 r. przeprowadziliśmy certyfikację pistolet taktyczny sprawdzającą poziom wyszkolenia w posługiwaniu się bronią krótką w działaniach taktycznych.

Przed zdającymi było 11 konkurencji obłożonych reżimem czasowym: strzelanie na celność i skupienie, usuwanie zacięć, transitions (pzejście broń długa-krótka), szybka wymiana magazynka, praca na zasłonie, krojenie tradycyjne oraz krojenie z wejściem na hak.

Szczegółowe warunki certyfikacji TUTAJ.

Egzamin zdało z wynikiem pozytywnym 30% zdających. Dla pozostałych wkrótce kolejny termin oraz kurs przygotowujący do egzaminu.