Szkolenie ogniowe OSPWL Dęba październik 2017- Zasłony

W dniach 14-15.10.2017 r. przeprowadziliśmy szkolenie ogniowe na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba”. Przedmiotem szkolenia była min. praca na zasłonach strzelanie w ruchu, przenoszenie.

W dniach 14-15.10.2017 r. przeprowadziliśmy szkolenie ogniowe na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba”. Przedmiotem szkolenia była min. praca na zasłonach strzelanie w ruchu, przenoszenie ognia oraz doskonalenie pracy na spuście.

Tradycyjnie ćwiczyliśmy posługiwanie się karabinkiem prawą i lewą ręką. W szkoleniu wykorzystaliśmy min. 6 zasłon typu 9-hole oraz ćwiczyliśmy strzelanie zza pojazdu, z drabiny, zza krawężnika.

Przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2017 oraz przy wykorzystaniu amunicji udostępnionej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W tym miejscu chcieliśmy podziękować:
1) Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi za podjęcie przełomowej decyzji o udostępnieniu organizacjom proobronnym amunicji pochodzącej z rezerw mobilizacyjnych, która miała zostać zutylizowana, a następnie skutecznego i błyskawicznego wprowadzenia w życie. Dzięki temu mieliśmy do dyspozycji na szkoleniu duże limity amunicji.
2) Panu Grzegorzowi Matyasikowi – doradcy ministra – za udzielone nam wsparcie przy realizacji przedsięwzięcia, w tym merytoryczne w zakresie obowiązujących procedur
3) Panu Pułkownikowi Bogdanowi WÓJCIKOWI – Komendantowi OSPWL Dęba – za osobiste zaangażowanie w pomyślny przebieg przedsięwzięcia
4) Panu Pułkownikowi Piotrowi STĘPNIAKOWI – Komendantowi 33 WOG – za zabezpieczenie medyczne przedsięwzięcia
5) wszystkim oficerom, podoficerom, żołnierzom oraz pracownikom cywilnym OSPWL Dęba, 33 WOG oraz RZI Lublin za udzieloną pomoc oraz życzliwość z jaką się spotkaliśmy
6) naszym instruktorom dzięki, których profesjonalizmowi i zaangażowaniu w pełni wykorzystaliśmy udostępniony przez MON potencjał.

FOTO: Kamil JASNOS