Profesor Marczak (Akademia Sztuki Wojennej) wspiera akcję Zbieramy na karabiny!

Mamy zaszczyt poinformować, że naszą akcję „Zbieramy na karabiny” wsparł Pan płk (r) prof. dr hab. Józef MARCZAK. Osobom interesującym się zagadnieniami obrony terytorialnej nie trzeba przedstawiać osoby Pana Profesora, który jest od lat niestrudzonym orędownikiem i propagatorem idei odbudowy powszechnej obrony terytorialnej, a zarazem najbardziej nonkonformistycznym pracownikiem naukowym Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej).

Pan Profesor przekazał na nasze ręce list, który za zgodą Pana Profesora przytaczamy in extenso w całości. Książki przekazane przez Pana Profesora, prześlemy do wybranych osób, które wsparły naszą Akcję.


Szanowny Panie Prezesie!

Bardzo dziękuję za piękny Kalendarz Stowarzyszenia Terytorialni, który otrzymałem w tym dniu kiedy ukazał się artykuł o Stowarzyszeniu w Rzeczypospolitej. Bardzo się cieszę. Gratuluję podjęcia wyzwania odbudowy Powszechnej Obrony Terytorialnej, życzę wytrwałości i dalszych sukcesów w tym najważniejszym i najpiękniejszym dziele odbudowy potęgi Polski. Proszę przyjąć i wykorzystać nasze książki, będziemy śledzić i popularyzować działania Stowarzyszenia, prosimy o informowanie o przedsięwzięciach organizacyjnych i szkoleniowych Stowarzyszenia.


Z wyrazami szacunku
płk (r) prof. dr hab. Józef MARCZAK
Katedra Obrony Terytorialnej
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej