Strzelectwo Dla Każdego - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w realizowanych przez nas szkoleniach strzeleckich w ramach projektu Strzelectwo Dla Każdego.

CO:

Szkolenie strzeleckie:

1. 1 h szkolenia teoretycznego i 3 h szkolenia praktycznego na sucho obejmującego przygotowanie do strzelania

2. 8 h zajęć na strzelnicy obejmujące strzelanie z:

1) wiatrówki (pistolet/karabinek)

2) pistoletu bocznego zapłonu typu GLOCK 22 LR (50 szt. amunicji na osobę)

3) karabinka bocznego zapłonu typu AR 22 LR (50 szt. amunicji na osobę)

4) pistoletu GLOCK 9x19 mm (25 szt. amunicji na osobę)

5) karabinka AKM 7.62x39 mm (25 szt. amunicji na osobę)

6) karabinka AR 5.56x45 mm (10 szt. amunicji na osobę)

KTO:

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca 2022 roku (czyli w dniu rozpoczęcia projektu) miały ukończone 26 lat, z wyjątkiem osób:

1) będących członkami stowarzyszeń o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,

2) będących członkami stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,

3) posiadających pozwolenie na broń,

4) posiadających patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,

5) posiadających dopuszczenie do broni na „świadectwo” w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,

6) będących funkcjonariuszami służb mundurowych, którym przydzielona jest broń służbowa,

7) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć strzeleckich lub prowadzenia strzelnic,

8) posiadających uprawnienia instruktora lub trenera strzelectwa sportowego

KIEDY i GDZIE:

1. część teoretyczno-praktyczna

a. I GRUPA - 23.10.2022 (niedziela) godz. 8.00 – 12.00 strażnica OSP Łaganów

b. II GRUPA - 23.10.2022 (niedziela) godz. 12.30 – 16.30 strażnica OSP Polekarcice

c. III GRUPA - 23.10.2022 (niedziela) godz. 17.00 – 20.00 strażnica OSP Polekarcice

2. część praktyczna na strzelnicy

a. I GRUPA – 05.11.2022 (sobota) godz. 8.00 – 16.00 strzelnica LAKI STRZAŁ, Maków, gm. Gołcza

b. II GRUPA - 19.11.2022 (sobota) godz. 8.00 – 16.00 strzelnica LAKI STRZAŁ, Maków, gm. Gołcza

c. III GRUPA - 26.11.2022 (sobota) godz. 8.00 – 16.00 strzelnica LAKI STRZAŁ, Maków, gm. Gołcza

KOSZT: bezpłatnie

LICZEBNOŚĆ GRUP: 20 osób

ZAPISY:

1) od dnia 9 października 2022 r. godz. 21.00 wyłącznie za pośrednictwem portalu https://strzelanie.pzss.org.pl/zapisy/

2) zapisy do grupy rezerwowej stowarzyszenie@terytorialni.pl w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa, nr telefonu oraz nr grupy

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale wykładowe bezpłatnie użyczyły OSP Łaganów i OSP Polekarcice, za co serdecznie dziękujemy.