Strzelectwo Dla Każdego – zajęcia na strzelnicy dla I grupy

W dniu 05.11.2022 r. przeprowadziliśmy zajęcia na strzelnicy dla I z grup w ramach realizacji programu Strzelectwo dla Każdego.


Strzelania na celność i skupienie

Każdy z uczestników wykonał następujące strzelania:

I. na celność i skupienie

1) z karabinka bocznego zapłonu HAMMERLI TAC R122C .22LR postawa leżąca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

2) z kbk AKM Jack WBP Rogów Popiński 7.62x39 mm, postawa leżąca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

3) z kbk AKM Pioneer Arms HELLPUP 7.62x39 mm, postawa klęcząca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

4) z karabinka bocznego zapłonu HAMMERLI TAC R122C .22LR postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

5) z kbk AKM Jack WBP Rogów Popiński 7.62x39 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

6) z kbk AKM Pioneer Arms HELLPUP 7.62x39 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

7) z kbk PAC15 14,5” 5.56x45 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

8) z pistoletu ISSC M22B Lothar Walther .22LR, postawa stojąca, odległość 20 m, cel: tarcza TS-1

9) z pistoletu GLOCK 17 9x19 mm, postawa stojąca, odległość 20 m, cel: tarcza TS-1


Po każdym strzelaniu sprawdzenie wyników na tarczy i ewentualne poprawki.


Strzelania z broni krótkiej na celność i skupienie.

II. do celi stalowych – strzelanie rytmiczne – z wszystkich wyżej wymienionych broni, rozłożone na kilka zadań strzeleckich:

1) dublety i triplety

2) przenoszenie ognia w poziomie

3) przenoszenie ognia w pionie.Cele stalowe.

W sumie każdy z uczestników wystrzelał ponad 300 szt. amunicji.Nauka ładowania magazynków to integralna część wyszkolenia strzeleckiego.


Opanowanie zasad bezpieczeństwa było głównym celem szkoleniowym.

Poświęcenie w pierwszej części szkolenia w październiku kilu godzin na naukę na sucho czynności łącznych do strzelania na poszczególnych egzemplarzach broni zaprocentował sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniem strzelania.

Różnorodność jednostek broni z których prowadzono strzelanie pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z rożnymi rodzajami przyrządów celowniczych mechanicznych (muszka i szczerbinka, przeziernikowe) i holograficznych.


Karabinek z celownikiem holograficznym.

Zajęcia prowadzono na punktach nauczania, oprócz strzelania z broni palnej prowadziliśmy równocześnie strzelanie z broni pneumatycznej oraz praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy na strzelnicy, prowadzone przez etatowego ratownika medycznego z wojska.
Nauka zakładania stazy w praktyce.

Pomimo bardzo niesprzyjającej aury na zajęcia dotarło wszystkich 20 zapisanych uczestników, a prowadziło jest w sumie 6 instruktorów.


Pogoda była zawsze przeciwko nam...

Przebieg zajęć był sprawdzany przez kontrolę z ramienia PZSS.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej, a jego operatorem jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Strzelania odbyły się na strzelnicy LAKI STRZAŁ.

W dniach 19.11 i 23.11 szkolenia dla kolejnych grup.


Zgodnie z nazwą programu najstarszy uczestnik zajęć liczył prawie 80 lat i bardzo dobrze sobie radził.