Strzelectwo Dla Każdego – zajęcia na strzelnicy dla II grupy

W dniu 19.11.2022 r. przeprowadziliśmy zajęcia na strzelnicy dla II z grup w ramach realizacji programu Strzelectwo dla Każdego.


Z uwagi na temperaturę odczuwalną -7 stopni Celsjusza strzelania odbyły się w grupach 4-osobowych.

Każdy z uczestników wykonał następujące strzelania:

I. na celność i skupienie

1) z karabinka bocznego zapłonu HAMMERLI TAC R122C .22LR postawa leżąca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

2) z kbk AKM Jack WBP Rogów Popiński 7.62x39 mm, postawa leżąca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

3) z kbk AKM Pioneer Arms HELLPUP 7.62x39 mm, postawa klęcząca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

4) z karabinka bocznego zapłonu HAMMERLI TAC R122C .22LR postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

5) z kbk AKM Jack WBP Rogów Popiński 7.62x39 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

6) z kbk AKM Pioneer Arms HELLPUP 7.62x39 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

7) z kbk PAC15 14,5” 5.56x45 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

8) z pistoletu ISSC M22B Lothar Walther .22LR, postawa stojąca, odległość 20 m, cel: tarcza NT23P

9) z pistoletu GLOCK 17 9x19 mm, postawa stojąca, odległość 20 m, cel: tarcza NT23P


Najpierw strzelanie z pistoletów na celność i skupienie.


Potem strzelanie z AR 22.LR z postawy leżącej na celność i skupieniePotem z AKM 7.62x39, postawa leżąca na celność i skupienieI z AR 5.56x45 na celność i skupienie, postawa leżąca...


..i stojąca


Po każdym strzelaniu sprawdzenie tarcz dla rozgrzewki


i omówienie co trzeba poprawić

II. do celi stalowych – strzelanie rytmiczne – z wszystkich wyżej wymienionych broni, rozłożone na kilka zadań strzeleckich:

1) dublety i triplety

2) przenoszenie ognia w poziomie

3) przenoszenie ognia w pionie.


strzelanie z GLOCKa do celi stalowychi AKMu


i ARa - w sumie każdy uczestnik odbył 14 różnych strzelań do celi stalowych


W sumie każdy z uczestników wystrzelał ponad 300 szt. amunicji.

Poświęcenie w pierwszej części szkolenia w październiku kilu godzin na naukę na sucho czynności łącznych do strzelania na poszczególnych egzemplarzach broni zaprocentował sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniem strzelania.

Różnorodność jednostek broni z których prowadzono strzelanie pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z rożnymi rodzajami przyrządów celowniczych mechanicznych (muszka i szczerbinka, przeziernikowe) i holograficznych.

Pomimo bardzo niesprzyjającej aury na zajęcia dotarło wszystkich 20 zapisanych uczestników, a prowadziło jest w sumie 4 instruktorów.

Przebieg zajęć był sprawdzany przez kontrolę z ramienia PZSS.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej, a jego operatorem jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Strzelania odbyły się na strzelnicy LAKI STRZAŁ.

W dniu 26.11 szkolenie dla ostatniej z grup.