Strzelectwo Dla Każdego – zajęcia na strzelnicy dla III grupy

W dniu 26.11.2022 r. przeprowadziliśmy zajęcia na strzelnicy dla III z grup w ramach realizacji programu Strzelectwo dla Każdego.

Zajęcia odbyły się w pięciu 4-osobowych grupach.

Każda z grup rozpoczynała zajęcia strzelaniem przygotowawczym z broni pneumatycznej (wiatrówek).Następnie strzelanie zapoznawcze z broni krótkiej i długiej na dystansie 25m.


Sprawdzenie wyników strzelania z uwagami instruktorów.


I kolejna grupa strzelań na celność i skupienie - z broni długiej na 50 m (postawa leżąca i klęcząca) oraz stojącej na 25 m.Następnie strzelania do celi stalowych.


Zajęcia zakończyła część praktyczna szkolenia z pierwszej pomocy w przypadku ran postrzałowych.

Zajęcia kończyło wręczenie dyplomów.


Każdy z uczestników wykonał następujące strzelania:

I. na celność i skupienie

1) z karabinka bocznego zapłonu HAMMERLI TAC R122C .22LR postawa leżąca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

2) z kbk AKM Jack WBP Rogów Popiński 7.62x39 mm, postawa leżąca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

3) z kbk AKM Pioneer Arms HELLPUP 7.62x39 mm, postawa klęcząca, odległość 50 m, cel: tarcza NT23P

4) z karabinka bocznego zapłonu HAMMERLI TAC R122C .22LR postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

5) z kbk AKM Jack WBP Rogów Popiński 7.62x39 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

6) z kbk AKM Pioneer Arms HELLPUP 7.62x39 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

7) z kbk PAC15 14,5” 5.56x45 mm, postawa stojąca, odległość 25 m, cel: tarcza NT23P

8) z pistoletu ISSC M22B Lothar Walther .22LR, postawa stojąca, odległość 20 m, cel: tarcza NT23P

9) z pistoletu GLOCK 17 9x19 mm, postawa stojąca, odległość 20 m, cel: tarcza NT23P

II. do celi stalowych – strzelanie rytmiczne – z wszystkich wyżej wymienionych broni, rozłożone na kilka zadań strzeleckich:

1) dublety i triplety

2) przenoszenie ognia w poziomie

3) przenoszenie ognia w pionie.

W sumie każdy z uczestników wystrzelał ponad 300 szt. amunicji.

Poświęcenie w pierwszej części szkolenia w październiku kilku godzin na naukę na sucho czynności łącznych do strzelania na poszczególnych egzemplarzach broni zaprocentował sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniem strzelania.

Różnorodność jednostek broni z których prowadzono strzelanie pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z rożnymi rodzajami przyrządów celowniczych mechanicznych (muszka i szczerbinka, przeziernikowe) i holograficznych.

Pomimo bardzo niesprzyjającej aury na zajęcia dotarło wszystkich 20 zapisanych uczestników, a prowadziło jest w sumie 4 instruktorów.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej, a jego operatorem jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Strzelania odbyły się na strzelnicy LAKI STRZAŁ.

Dziękujemy Gminie Koniusza, w szczególności Panu Wiesławowi Rudkowi - Wójtowi Gminy Koniusza i Pani Dorocie Lipiarz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy za użyczenie namiotu-pawilonu na potrzeby strzelania.