Podsumowanie roku 2022

Rok 2022 stanowił dla nas wyzwanie pod kątem organizacji szkolenia z uwagi na fakt utraty całości posiadanej infrastruktury szkoleniowej (strzelnica, sala konferencyjno-szkoleniowa, Centrum Szkolenia Taktyki Czarnej) z końcem 2021 roku, co zmusiło nas do zmiany planów szkoleniowych. Przede wszystkim z uwagi na brak infrastruktury byliśmy zmuszenia do zrezygnowania z przeprowadzenia kursu taktyki czarnej przygotowującego do poligonu taktyki czarnej i miejskiej na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn.

Pomimo tych przeciwności 2022 rok nie był zmarnowany pod względem szkoleniowym, a wręcz przeciwnie przeprowadziliśmy szereg wartościowych przedsięwzięć. Było to możliwe dzięki udostępnieniu przez Wojsko Polskie obiektów szkoleniowych: Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn i Nowa Dęba – w ramach planu współpracy.

Niewątpliwie najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym w 2022 roku było szkolenie z zasadzki przeprowadzone w formie ćwiczenia taktyczno-ogniowego. Jesteśmy jedną z nielicznych ekip w Polsce, a na pewno pierwszą organizacją pozarządową, która przeprowadziła ćwiczenie z zasadzki w tej formie. Było to możliwe dzięki:

1) konsekwentnie i regularnie prowadzonemu przez nas szkoleniu od 2016 rok, gdzie duży nacisk kładziony jest na indywidualne wyszkolenie strzeleckie (w ćwiczeniu nie wziął udziału nikt przypadkowy)

2) udostępnieniu obiektów Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Nowa Dęba przez DGRSZ RP w ramach planu współpracy oraz otwarciu i zaufaniu kadry Ośrodka

3) instruktorom z C.T.C. Operators, którzy zaufali w nasze umiejętności i byli gotowi podzielić się swoimi unikalnymi doświadczeniami i wiedzą.

Szczegóły na temat szkolenia oraz film.

Drugim ważnym przedsięwzięciem w 2022 roku był Poligon taktyki czarnej, miejskiej, zielonej i survivalu. W związku z faktem, że nie mogliśmy w ciągu roku przygotować się do poligonu, tak aby w pełni wykorzystać potencjał obiektów Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego – na skutek wspominanej na wstępie utracenia infrastruktury prowadzonego przez nas Centrum Szkolenia Taktyki Czarnej postanowiliśmy w tym roku przyjąć inną formułę poligonu niż w latach poprzednich. Dzięki wsparciu (również finansowemu) z MON poligon przybrał formę szkolenia otwartego w którym wzięło udział 86 uczestników. Młodsi uczestnicy mieli możliwość przeżyć prawdziwą przygodę, ale jednocześnie odbyć wartościowe merytorycznie szkolenie z survivalu lub taktyki zielonej, ponieważ zajęcia prowadzili instruktorzy z najwyższej półki. Starsi uczestnicy mieli możliwość czerpać z wiedzy i doświadczenia instruktorów wywodzących się z JW GROM, posiadających bogate doświadczenie bojowe i szkoleniowe. W tym miejscu jeszcze raz dziękujęmy za to, że zgodzili się wziąć udział w naszym przedsięwzięciu i dzielić się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy również stronie wojskowej za udostępnienie obiektów OSPWL Wędrzyn, wsparcie finansowe przedsięwzięcia i otwartość. Więcej na temat poligonu.

Kolejnym ważnym dla nas osiągnięciem było rozpoczęcie kursu walki karabinkiem w bliskim dystansie, który zakończy się w 2023 roku. Szkolenia z taktyki czarnej i miejskiej (a zwłaszcza ćwiczenia) już kilka lat temu uświadomiły nam potrzebę zgłębienia tej kwestii, która zresztą kilka razy pojawiała się w naszej działalności szkoleniowej epizodycznie. Po bez mała kilku latach przymierzania się do tematu, wreszcie udało nam się znaleźć odpowiedniego instruktora, dogadać szczegóły kursu, a także zorganizować niezbędne wyposażenie. Preludium do kursu były zajęcia odświeżające manual na karabinku, sam kurs ruszył zaś w listopadzie i potrwa do lutego kolejnego roku.

Podsumowując nasze działania w 2022 roku:

I. działania na rzecz promocji strzelectwa i obronności

a. 9-dniowy Poligon taktyki czarnej, miejskiej, zielonej i survivalu Wędrzyn 2022 – 86 uczestników, współfinansowany ze środków MON

b. szkolenie strzeleckie na poligonie w Nowej Dębie – 40 uczestników

c. szkolenia w ramach programu Ministra Sportu Strzelectwo Dla Każdego – 60 uczestników

d. 3 edycje przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki – 24 uczestników

e. 3 zawody sportowe – 30 uczestników

II. działalność szkoleniowa dla członków stowarzyszenia

a. wyszkolenie indywidualne

i. kurs pistolet w samoobronie (4 weekendy)

ii. kurs czynności manualne karabinek (1 weekend)

iii. kura walki karabinkiem w bliskim dystansie (2 weekendy)

iv. strzelanie długodystansowe OSPWL Dęba (1 dzień)

b. taktyka

i. warsztaty działań przeciwdywersyjnych – zasadzka w formie szkolenia taktyczno-ogniowego (1 weekend)

ii. 9-dniowy Poligon taktyki czarnej, miejskiej, zielonej i survivalu Wędrzyn 2022

iii. taktyka samochodowa (1 dzień)

III. współpraca z samorządem: podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Proszowickim

IV. statystyki:

a. 250 osób przeszkolonych w ramach przedsięwzięć otwartych

b. 55.000 szt. - wystrzelona amunicja

c. 9 dniowy poligon

d. 19 szkoleń weekdnowych

e. w sumie 41 dni szkoleniowych