Porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej

W dniu 25.06.2024 r. Stowarzyszenie i Fundacja Terytorialni zawarły porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej.

Celem współpracy jest umacnianie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze projektów B+R związanych z obronnością. Planowane jest również uruchomienie szkoleń paramilitarnych dla studentów i pracowników Wydziału (na zasadzie dobrowolności).

Porozumienie zostało zawarte z inicjatywy dr hab. inż. Michała Łacha, prof. PK, a w imieniu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki - podpisał je dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK - Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki.