styczeń 2020 w SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ

Kolejny miesiąc szkoleniowy w Sekcji Młodzieżowej Terytorialnych za nami.

Początek miesiąca to przygotowania do pierwszego strzelania z pistoletu glock, które zostało przeprowadzone w weekend, z bardzo dobrymi wynikami na dystansie do 15 m.

Kolejny szkolenia popołudniowe poświęciliśmy na doskonalenie czynności manualnych na broni długiej i krótkiej (wymiana magazynków, transitions, praca na zasłonie, krojenie, szybkie składania się, techniki parterowe). Kontynuowano również naukę technik interwencji gdzie zajęcia prowadził instruktor z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i szkoleniowym.

Rozpoczęliśmy również zajęcia z taktyki czarnej (wejście do pomieszczenia przy drzwiach otwartych i różnych konfiguracjach drzwi zamkniętych, identyfikacja zagrożeń, czyszczenie jednego i ciągu pomieszczeń, postępowanie w przypadku wykrycia jednego lub kilku zagrożeń na różnych etapach czyszczenia pomieszczenia). Zajęcia z taktyki przeprowadziliśmy z wykorzystanie manekinów oraz żywej podgrywki.