TC3

W dniach 16-17.11.2-2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z TC3. W sobotę nauczano podstaw TC3 i opatrywania typowych obrażeń w ramach samopomocy i pomocy koleżeńskiej. W niedzielę realizowano scenariusze sprawdzające nabyte umiejętności.
Zajęcia przeprowadzili instruktorzy z doświadczeniem bojowym.