Egzamin na przedłużenie licencji

W dniu 27.07.2019 r. przeprowadziliśmy egzamin na przedłużenie licencji sportowej dla członków stowarzyszenia, którym nie udało się wziąć udziału w zawodach w roku 2018.

Egzamin przeprowadził przedstawiciel MZSS – Sędzia klasy międzynarodowej.