Kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki – II edycja

Zapraszamy do udziału w II edycji kursu przygotowującego do egzaminu na patent strzelecki.

replica watch

KTO: osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki

CO: kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki

KIEDY: 01.03.2020 r. (niedziela), 22.03.2020 r. (niedziela) i 05.04.2020 r. (niedziela) w godzinach 09:00 – 17:00 (3 x 8h)

GDZIE: Strzelnica Tarnów ul. Kryska 17

W JAKIM CELU: Przygotowanie do zdania egzaminu na patent strzelecki w konkurencjach pistolet, karabinek i strzelba (przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego)

PROGRAM:

Zgodny z programem kursu na patent PZSS https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/program-kursu-do-egzaminu-na-patent1.pdf

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Na każdych zajęciach są strzelania. Strzelania odbywają się w obiekcie w którym jest przeprowadzany egzamin na patent strzelecki w małopolsce (strzelnica w Tarnowie) i z takich samych jak na egzaminie egzemplarzy broni (pistolet, karabinek, strzelba)

KOSZT: 650 zł

Podana kwota obejmuje:

1) opiekę instruktora prowadzącego kurs (patrz niżej)

2) dostęp do strzelnicy i sali wykładowej w trakcie zajęć kursowych

3) dostęp do broni takiej z jakiej strzela się na egzaminie na patent w małopolsce

4) 200 szt. amunicji bocznego zapłonu (konkurencje pistolet i karabinek) oraz 30 szt. do strzelby gładkolufowej

5) tarcze strzeleckie

Podana kwota nie obejmuje w szczególności:

1) wyżywienia (możliwość zamówienia cateringu (pizza lub tradycyjne posiłki) w przystępnych cenach

2) dojazdu do obiektu

3) opłat za egzamin na patent

4) badania lekarskiego dopuszczającego do egzaminu na patent

PROWADZĄCY: Marian Ożóg – sędzia PZSS klasy Państwowej, trener w sportach strzeleckich z wieloletnim doświadczeniem

UWAGA:

warunkiem koniecznym stawianym przez PZSS do przystąpienia do egzaminu na patent jest co najmniej 3-miesięczne członkostwo w klubie strzeleckim zrzeszonym w PZSS. Członkostwo liczone jest od daty wprowadzenia przez klub danej osoby jako członka do portalu elektronicznego PZSS tj. dla egzaminu w dniu 16.04.2020 r. do dnia 15.01.2020 r., dla egzaminu w dniu 25.06.2020 r. do dnia 24.03.2020 r.

PROCEDURA:

DO 16.02.2020 r. (niedziela) godz. 20.00 :

1. zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia Terytorialni

2. jeżeli akceptujesz statut wypełnij deklarację członkowską (wersja docx , wersja pdf )

3. zapłać wpisowe w wysokości 100 zł ( 42 1750 0012 0000 0000 3690 8138 )

4. zapłać roczną składkę członkowską w wysokości 100 zł (42 1750 0012 0000 0000 3690 8138)

5. prześlij skan wypełnionej deklaracji wraz z dowodami wpłaty wpisowego i składki członkowskiej oraz informacją o zamiarze uczestnictwa w kursie na patent strzelecki na mail stowarzyszenie@terytorialni.pl

6. dostarcz oryginał deklaracji członkowskiej oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego i składki rocznej na adres Stowarzyszenie Terytorialni ul. Bobrowskiego 2/13 31-548 Kraków (np. wyślij pocztą)

7. wpłać opłatę za kurs 650 zł ( 42 1750 0012 0000 0000 3690 8138 )

UWAGA:

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania kursu do dnia 23.02.2020 r. w przypadku braku minimalnej liczby uczestników (10 osób) – w takim wypadku wg wyboru decyzji poszczególnych osób zwrócimy wpłaty za kurs (650 zł) lub zmienimy daty kursu i wydłużymy nabór.

PYTANIA

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy stowarzyszenie@terytorialni.pl