Zawody Ostatnia szansa 17.12.2022

W dniu 17.12.2022 r. sekcja sportowa Stowarzyszenia Terytorialni przeprowadziła zawody strzeleckie „Ostatnia szansa”.
Zawody odbyły się na strzelnicy LAKI STRZAŁ w Makowie (gmina Gołcza).


Przed rozegraniem konkurencji czekała nas rozgrzewka w postaci odśnieżania osi.

Rozegrano następujące konkurencje:

1) Karabin 9-hole

Konkurencja polegała na strzelaniu z otworów przesłony 9-hole do celu stalowego (wielkości tarczy IDPA) na odległości 50m. Ilość amunicji była dowolna, do kolejnego otworu można było przejść po trafieniu celu. Ograniczenie techniczne polegało na tym, że 3 ostatnie otwory należało ostrzelać z postaw bocznych do zasłony. Wygrywał zawodnik z najlepszym czasem przejścia.Nikt nie mówił, że będzie łatwo.

2) Karabin 2 x triplety

Na sygnał z postawy patrolowej, należało przeładować karabin i oddać 2 serie tripletów do dwóch tarcz IDPA (10 i 20 m). Punktowane było skupienie tripletów oraz czas (faktor).3) Karabin 2 x Mozambik

Na sygnał z postawy patrolowej, należało przeładować karabin i oddać 2 serie procedury Mozambik (2 strzały w „korpus” i 1 w „głowę”) do dwóch tarcz IDPA (10 i 20 m). Punktowane było skupienie dubletów oraz czas (faktor).

4) Karabin przenoszenie ognia w poziomie

Na sygnał z postawy patrolowej, należało przeładować karabin i ostrzelać 5 celi stalowych (koła o średnicy około 20 cm) znajdujące się na odległości 25 m. Wygrywał zawodnik z najlepszym czasem przejścia.

5) Pistolet 2 x Mozambik

Pistolet był podejmowany z ukrytej kabury. Na sygnał następowało wyjęcie i przeładowanie pistoletu. Następnie zawodnik oddawał 2 serie procedury Mozambik (2 strzały w „korpus” i 1 w „głowę”) do dwóch tarcz IDPA (5 i 7 m). Punktowane było skupienie dubletów oraz czas (faktor).

Przy braku kabury przystosowanej do skrytego przenoszenia broni, przejście zawodnika klasyfikowano poza konkurencją (PK).

6) Pistolet przenoszenie ognia w poziomie

Pistolet był podejmowany z ukrytej kabury. Na sygnał następowało wyjęcie i przeładowanie pistoletu. Następnie zawodnik miał ostrzelać 5 celi stalowych (koła o średnicy około 20 cm) znajdujące się na odległości 20 m. Wygrywał zawodnik z najlepszym czasem przejścia.

Przy braku kabury przystosowanej do skrytego przenoszenia broni, przejście zawodnika klasyfikowano poza konkurencją (PK).

7) Strzelba przenoszenie ognia w poziomie

Na sygnał należało załadować strzelbę. Następnie zawodnik miał ostrzelać 5 celi stalowych (koła o średnicy około 20 cm) znajdujące się na odległości 25 m. Wygrywał zawodnik z najlepszym czasem przejścia.

8) Strzelba breneka fun

Na sygnał należało załadować strzelbę. Następnie oddać po 1 strzale do 2 tarcz IDPA znajdująych się w odległości 20 i 25m. Punktacja zgodnie z oznaczeniami tarcz. O rezultacie decydował faktor punktów i czasu.W zawodach wzięło udział 11 zawodników.

Zawody wpisane do kalendarza MZSS i z udziałem obserwatora MZSS.

REZULTATY

FOTO: Janusz WILK