Zawody strzeleckie Raz a dobrze 12.03.2022

W dniu 12.03.2022 r. sekcja sportowa Stowarzyszenia Terytorialni przeprowadziła zawody strzeleckie „Raz a dobrze”.

Program i przebieg konkurencji

1. (PPZW)Pistolet PRZEŁADOWANIE ZACIĘCIE WYMIANA- 6 strzałów odl. 7m, cel – tarcza: IDPA

1) Strój: Pistolet w kaburze i magazynki w ładownicach niewidoczne (pod bluzą, kurtką, koszulą itp.). Tylko kabury przylegające do ciała (zawodnicy nie spełniający tych wymogów mogą startować jako PK – poza konkurencją).

2) Postawa: stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz.

3) Broń dozwolona: wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego zapłonu, kaliber: 7,62-11,43 mm (amunicja pełno płaszczowa lub półpłaszczowa). Nie może być używana jakakolwiek amunicja pistoletowa lub rewolwerowa z rdzeniem lub typu magnum oraz magnum + (plus).

4) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte lub kolimatorowe).

5) Broń podejmowana jest z kabury.

6) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym przez sędziego.

7) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana z podpiętym magazynkiem w kaburze, 2 magazynki załadowane losowo po 3 i 4 szt. amunicji, w tym jeden zbijak.

8) Przebieg konkurencji: Zawodnik po usłyszeniu sygnału podejmuje pistolet z kabury, przeładowuje go i oddaje 6 strzałów do tarczy, w razie potrzeby usuwając zacięcia i wymieniając magazynki.

9) Punktacja:

a. Zgodnie z oznaczeniami na tarczy ( alfa +5pkt, charlie +2pkt, delta +1 pkt.)

b. każde nie trafienie w tarczę -5pkt.

c. Suma uzyskanych wyników podzielona przez czas w którym, zawodnik prowadził ostrzał celów, tworzy współczynnik zwany dalej FAKTOR z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

2. (PP)Pistolet W samo południe - 3 strzały odl. 7 m, cel – balon

1) Strój: Pistolet w kaburze i magazynki w ładownicach niewidoczne (pod bluzą, kurtką, koszulą itp.). Tylko kabury przylegające do ciała (zawodnicy nie spełniający tych wymogów mogą startować jako PK – poza konkurencją).

2) Postawa: stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz.

3) Broń dozwolona: wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego zapłonu, kaliber: 7,62-11,43 mm (amunicja pełno płaszczowa lub półpłaszczowa). Nie może być używana jakakolwiek amunicja pistoletowa lub rewolwerowa z rdzeniem lub typu magnum oraz magnum + (plus).

4) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte lub kolimatorowe).

5) Broń podejmowana jest z kabury.

6) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym przez sędziego.

7) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana z podpiętym magazynkiem w kaburze, 3 szt w magazynku.

8) Przebieg konkurencji: Dwaj losowo wybrani zawodnicy stają na linii otarcia ognia, na sygnał wyciągają broń, przeładowują i strzelają do balonów.

9) Punktacja: system pucharowy do dwóch przegranych - do kolejnej rundy przechodzi zawodnik, który pierwszy zestrzelił swój balon. W przypadku gdy żaden zawodnik nie trafił w balon obydwaj odpadają.

3. (PNS) Niedzielny spacer po rynku w W – odl. 5-15m, 3 cele GO i 3 cele NO-GO (tarcza sylwetkowa + balon)

1) Strój: Pistolet w kaburze i magazynki w ładownicach niewidoczne (pod bluzą, kurtką, koszulą itp.). Tylko kabury przylegające do ciała (zawodnicy nie spełniający tych wymogów mogą startować jako PK – poza konkurencją).

2) Postawa: dowolna, dopuszcza się strzelanie oburącz.

3) Broń dozwolona: wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego zapłonu, kaliber: 7,62-11,43 mm (amunicja pełno płaszczowa lub półpłaszczowa). Nie może być używana jakakolwiek amunicja pistoletowa lub rewolwerowa z rdzeniem lub typu magnum oraz magnum + (plus).

4) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte lub kolimatorowe).

5) Ładownice: magazynki i broń podejmowane są z kabury i ładownic.

6) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem sędziego.

7) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana z podpiętym załadowanym magazynkiem w kaburze, 2 magazynki załadowane losowo po 4 szt. amunicji, w tym w każdym magazynku jeden zbijak. Zbijak nie może zostać załadowany jako ostatni nabój.

8) Przebieg konkurencji: Plan toru poniżej. Zawodnik po usłyszeniu sygnału rusza po torze wyznaczonym przez biało-czerowną taśmę. Zatrzymuje się przed żółto-czarną linią (1 strefa) Po zobaczeniu pierwszego celu GO wyjmuje pistolet, przeładowuje go i strzela do celu (trafienie celu następuję poprzez zestrzelenie balonu przyczepionego do celu). Następnie idzie dalej do żółto czarnej-linii (2 strefa) której nie może przekroczyć do czasu zestrzelenia balonu na kolejnym celu GO. Następnie idzie dalej do żółto czarnej-linii (3 strefa) której nie może przekroczyć do czasu zestrzelenia balonu na kolejnym celu GO. Następnie idzie do żółto-czarnej linii z napisem META. Czas przestaje być liczony po przekroczeniu METY. Usuwanie zacięć i wymiana magazynków w razie potrzeby wyłącznie za zasłoną. W przypadku skończenia się amunicji zawodnik zgłasza to komendą KONIEC. W każdej z 3 stref znajduje się jeden cel GO i jeden NOGO

9) Punktacja:

a. 10 pkt. za każdy trafiony cel GO

b. -20 pkt. za każdy trafiony cel NO GO

c. -30 pkt. za przekroczenie żółto-czarnej linii w sektorze której znajduje się nie zestrzelony cel GO

d. -10 pkt. za wymianę magazynka lub usuwanie zacięcia bez schowania się za zasłonę

e. Suma uzyskanych wyników podzielona przez czas w którym, zawodnik prowadził ostrzał celów, tworzy współczynnik zwany dalej FAKTOR z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

4. (PCZBS) Codzienne zakupy w S – odl. 5-15m, 3 cele GO i 3 cele NO-GO (tarcza sylwetkowa + balon)

1) Strój: Pistolet w kaburze i magazynki w ładownicach niewidoczne (pod bluzą, kurtką, koszulą itp.). Tylko kabury przylegające do ciała (zawodnicy nie spełniający tych wymogów mogą startować jako PK – poza konkurencją).

2) Postawa: dowolna, dopuszcza się strzelanie oburącz.

3) Broń dozwolona: wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery centralnego zapłonu, kaliber: 7,62-11,43 mm (amunicja pełno płaszczowa lub półpłaszczowa). Nie może być używana jakakolwiek amunicja pistoletowa lub rewolwerowa z rdzeniem lub typu magnum oraz magnum + (plus).

4) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte lub kolimatorowe).

5) Ładownice: magazynki i broń podejmowane są z kabury i ładownic.

6) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem sędziego.

7) Postawa wyjściowa: Broń rozładowana z podpiętym magazynkiem w kaburze, 2 magazynki załadowane losowo po 4 szt. amunicji, w tym w każdym magazynku jeden zbijak. Zbijak nie może zostać załadowany jako ostatni nabój. W ręce trzyma reklamówkę z 1,5 l wody.

8) Przebieg konkurencji: Plan toru poniżej. Zawodnik po usłyszeniu sygnału rusza po torze wyznaczonym przez biało-czerowną taśmę. Zatrzymuje się przed żółto-czarną linią (1 strefa) Po zobaczeniu pierwszego celu GO wyjmuje pistolet, przeładowuje go i strzela do celu (trafienie celu następuję poprzez zestrzelenie balonu przyczepionego do celu). Następnie idzie dalej do żółto czarnej-linii (2 strefa) której nie może przekroczyć do czasu zestrzelenia balonu na kolejnym celu GO. Następnie idzie dalej do żółto czarnej-linii (3 strefa) której nie może przekroczyć do czasu zestrzelenia balonu na kolejnym celu GO. Czas przestaje być liczony po dotarciu z reklamówką do METY. Reklamówkę można dowolnie odkładać i ponownie brać do rąk. Usuwanie zacięć i wymiana magazynków w razie potrzeby wyłącznie za zasłoną. W przypadku skończenia się amunicji zawodnik zgłasza to komendą KONIEC. W każdej z 3 stref znajduje się jeden cel GO i jeden NOGO

9) Punktacja:

a. 10 pkt. za każdy trafiony cel GO

b. -20 pkt. za każdy trafiony cel NO GO

c. -30 pkt. za przekroczenie żółto-czarnej linii w sektorze której znajduje się nie zestrzelony cel GO

d. -10 pkt. za wymianę magazynka lub usuwanie zacięcia bez schowania się za zasłonę

e. Suma uzyskanych wyników podzielona przez czas w którym, zawodnik prowadził ostrzał celów, tworzy współczynnik zwany dalej FAKTOR z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

5. (S1510) 15:10 do O – odl. 15-25m, 3 cele GO i 3 cele NO-GO (balony), 6 szt amunicji (śrut)

1) Postawa: stojąc

2) Broń dozwolona: każda strzelba gładkolufowa przystosowana do strzelania nabojem typu Breneka (slug) kaliber wagomiarowy: 12/70 lub 12/76

3) Przyrządy celownicze: otwarte

4) Ładownice: dowolne

5) Ładowanie w miejscu wyznaczonym pod nadzorem sędziego.

6) Postawa wyjściowa: Broń z maksymalnie 3 szt. w magazynku, nie przeładowana, 3 dodatkowe szt. w ładownicy (ładownice do wypożyczenia od organizatora)

7) Przebieg konkurencji: Plan toru poniżej. Przed rozpocząciem toru sędzia informuje które kolory balonów są celem GO a które NOGO. Zawodnik po usłyszeniu sygnału rusza po torze wyznaczonym przez biało-czerowną taśmę. Zatrzymuje się przed żółto-czarną linią (1 strefa) Po zobaczeniu pierwszego celu GO przeładowuje broń i strzela do celu. Następnie idzie dalej do żółto czarnej-linii (2 strefa) której nie może przekroczyć do czasu zestrzelenia balonu na kolejnym celu GO. Następnie idzie dalej do żółto czarnej-linii (3 strefa) której nie może przekroczyć do czasu zestrzelenia balonu na kolejnym celu GO. Następnie idzie do żółto-czarnej linii z napisem META. Czas przestaje być liczony po przekroczeniu METY. Usuwanie zacięć i doładowanie w razie potrzeby wyłącznie za zasłoną. W przypadku skończenia się amunicji zawodnik zgłasza to komendą KONIEC. W każdej z 3 stref znajduje się jeden cel GO i jeden NOGO

8) Punktacja:

a. 10 pkt. za każdy trafiony cel GO

b. -20 pkt. za każdy trafiony cel NO GO

c. -30 pkt. za przekroczenie żółto-czarnej linii w sektorze której znajduje się nie zestrzelony cel GO

d. -10 pkt. za doładowanie lub usuwanie zacięcia bez schowania się za zasłonę

e. Suma uzyskanych wyników podzielona przez czas w którym, zawodnik prowadził ostrzał celów, tworzy współczynnik zwany dalej FAKTOR z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

6. (SKŁD) Kolejny łatwy dzień – odl. 15 m, 6 celi metalowych, 6 szt amunicji (śrut)

1) Postawa: dowolna.

2) Broń dozwolona: każda strzelba gładkolufowa przystosowana do strzelania nabojem typu Breneka (slug) kaliber wagomiarowy: 12/70 lub 12/76

3) Przyrządy celownicze: otwarte

4) Ładownice: dowolne

5) Ładowanie w miejscu wyznaczonym pod nadzorem sędziego

6) Postawa wyjściowa: Zza zasłoną, broń w ręce rozładowana, 6 szt. amunicji w ładownicy (ładownice do wypożyczenia od organizatora)

7) Przebieg konkurencji: Na sygnał ładuje strzelbę i ostrzeliwuje na przemian cele po prawej i lewej stronie zasłony

a. Punktacja: każdy trafiony cel +10 pkt

b. nie trafiony cel -5 pkt

c. przekroczenie linii przy wychyleniu się zza zasłony -10 pkt

d. ładowanielub usuwanie zacięcia bez schowania się zza zasłonę -10 pkt

e. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

7. (KZDSz) Zwykły dzień w S - 8 strzałów, cel – 8 celi metalowych o średnicy 20 cm na odległości 30-50 m

1) Postawa: stojąc/klęcząc

2) Broń dozwolona: wszelkie karabiny samopowtarzalne centralnego zapłonu kaliber: 7.62x39 mm, 5.56x45 mm, 5,45x39 mm;

3) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte, zamknięte lub kolimatorowe albo holograficzne lub luneta);

4) Ładownice: 4 magazynki załadowane losowo (1,2,2,3)

5) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem sędziego.

6) Postawa wyjściowa: Zawodnik zaczyna zza zasłoną, karabinek rozładowany, z podpiętym losowym magazynkiem.

7) Przebieg konkurencji: Na sygnał odbezpiecza karabinek i wychyla się z lewej lub prawej strony zasłony stojąc lub klęcząc, oddaje strzał do celu. Po każdym strzale zmienia stronę zasłony. W razie potrzeby wymienia magazynki lub usuwa zacięcia zza zasłoną.

8) Punktacja:

a. każdy trafiony cel +10 pkt

b. nie trafiony cel -5 pkt

c. przekroczenie linii przy wychyleniu się zza zasłony -10 pkt

d. strzelanie z lewej strony zasłony z prawego barku lub z prawej strony zasłony z lewego -10 pkt

e. wymiana magazynka lub usuwanie zacięcia bez schowania się zza zasłonę -10 pkt

f. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

8. (KSzW) Karabin szalone wymiany- 12 strzałów odl. 30-50 m, cel – 12 (2 zestawy po 6) celi metalowych o średnicy 20 cm

1) Postawa: stojąca/klęcząca/leżąca

2) Broń dozwolona: wszelkie karabiny samopowtarzalne centralnego zapłonu kaliber: 7.62x39 mm, 5.56x45 mm, 5,45x39 mm;

3) Przyrządy celownicze: dowolne (otwarte, zamknięte lub kolimatorowe albo holograficzne lub luneta);

4) Ładownice: magazynki i broń podejmowane są ze stołu.

5) Ładowanie magazynków w miejscu wyznaczonym pod nadzorem sędziego.

6) Postawa wyjściowa: Broń w ręce rozładowana z podpiętym losowym magazynkiem, zabezpieczona, postawa patrolowa. 6 magazynków losowo załadowanych (1,1,2,2,3,3) i rozmieszczone w ładownicach/kieszeniach

7) Przebieg konkurencji: Na sygnał przeładowuje broń i zaczyna strzelać do tarczy, po skończeniu amunicji wymienia magazynki dowolnym sposobem do wyczerpania amunicji. Pierwszy strzał (nie magazynek) z postawy stojącej, kolejne z dowolnej postawy (stojąca, klęcząca, leżąca)

8) Punktacja:

a. każdy trafiony cel +2 pkt

b. nie trafiony cel -2 pkt

c. Wynik jest ilorazem ilości punktów i czasu (faktor).

Zawody wpisane do kalendarza MZSS i z udziałem obserwatora MZSS.