Zawody Zimna Zośka - karabinek do taktyki czarnej

W dniu 18.05.2024 r. sekcja sportowa Stowarzyszenia Terytorialni przeprowadziła zawody kolejne zawody strzeleckie w formule „Zimna Zośka”. Zawody odbyły się na strzelnicy LAKI STRZAŁ w Makowie (gmina Gołcza).

Tym razem motywem przewodnim zawodów były konkurencje karabinowe (a w zasadzie karabinkowe), a dokładnie karabinek do taktyki czarnej. Zgodnie z formułą zawodów „Zimna Zośka” nie zabrakło również konkurencji pistoletowych i strzelby, tak aby w ramach jednych zawodów możliwe było odbycie wszystkich konkurencji niezbędnych do przedłużenie licencji.

Jeżeli chodzi o konkurencje karabinowe to we wszystkich obowiązywała zasada, że rozgrywane są w pełnym wyposażeniu taktycznym (hełm, oporządzenie taktyczne, kamizelka balistyczna z wkładami oraz karabinek na pasku. Rozegrano następujące konkurencje karabinowe:

1) karabinek low ready

Na sygnał zawodnik z postawy low ready oddaje 5 strzałów do kółka o średnicy 15 cm umieszczonego na odległości 15 m.

2) karabinek high ready

Na sygnał zawodnik z postawy high ready oddaje 5 strzałów do kółka o średnicy 15 cm umieszczonego na odległości 15 m.

3) karabinek zza zasłony

Zawodnik po usłyszeniu sygnału odbezpiecza broń wychyla się z prawej strony zasłony stojąc i oddaje strzał do gongu, zabezpiecza broń, przechodzi na lewą stronę zasłony odbezpiecza broń, wychyla się w postawie stojącej z lewej strony zasłony i oddaje strzał do gongu, następnie zabezpiecza broń, przechodzi na prawą stronę zasłony odbezpiecza broń, wychyla się w postawie klęczącej z prawej strony zasłony i oddaje strzał do gongu, następnie zabezpiecza broń, przechodzi na lewą stronę zasłony odbezpiecza broń, wychyla się w postawie klęczącej z lewej strony zasłony i oddaje strzał do gongu. Odległość celi – 35 m.

4) krojenie karabinek

Zawodnik na sygnał kroi wybraną metodą, ostrzeliwując cele znajdujące się w za zasłoną. Odległość celi – 5 m.

5) kontaktowa wymiana magazynków

Zawodnik po usłyszeniu sygnału odbezpiecza broń wychyla się z prawej strony zasłony stojąc i strzela do gongu do wyczerpania amunicji, po wyczerpaniu amunicji chowa się za zasłoną i wymienia magazynek, następnie ponownie wychyla się zza zasłony klęcząc i prowadzi ogień do wyczerpania amunicji. Magazynki załadowane losowo 2 i 3 szt. amunicji.

6) karabinek 9-hole

Zawodnik po usłyszeniu sygnału odbezpiecza broń i kolejno ostrzeliwuje cel z otworów przesłony 9-hole zgodnie z kolejnością.

ZDJĘCIA:

Michał GRZYWACZ