Planowanie działań na szczeblu taktycznym

W dniu 17.12.2016 r. przeprowadziliśmy szkolenie z planowania działań na szczeblu taktycznym. Szkolenie zakończyły zajęcia praktyczne, w ramach których kursanci przećwiczyli wybrane fazy planowania, zakończone postawieniem rozkazu bojowego.

Zajęcia przygotowali i poprowadzili instruktorzy wywodzący się z Wojsk Specjalnych. Dziękujemy Panu Adamowi Piaśnikowi – Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia za udostępnienie sali konferencyjnej do przeprowadzenia zajęć.