Szkolenie czynny strzelec (active shooter) i sytuacja zakładnicza

W dniach 22.03.2019 r. i 29.03.2019 r. Fundacja Terytorialni przeprowadziła szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, którego przedmiotem był sposób postępowania w przypadku ataku nożownika lub czynnego strzelca oraz sytuacji zakładniczej.

Pierwszy dzień szkoleniowy poświęcony został omówieniu zjawiska czynnego strzelca, modelowego sposobu jego działania oraz sposobu postępowania w takiej sytuacji. W części praktycznej szkolenia nauczono dwóch prostych technik obronnych dedykowanych dla kobiet w przypadku sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Kolejny dzień szkoleniowy rozpoczęło szkolenie teoretyczne z zasad postępowania w przypadku sytuacji zakładniczej. Szkolenie zakończono częścią praktyczną, w trakcie której urzędnicy mieli okazję w swoim miejscu pracy przećwiczenia schematu UCIEKAJ / CHOWAJ SIĘ / WALCZ w przypadku ataku czynnego strzelca, a następnie nożownika. Część praktyczną zakończono omówieniem poprawności zachowań poszczególnych uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzili instruktorzy mający doświadczenie w przeciwdziałaniu i likwidowaniu tego typu zagrożeń.

W tym miejscu chcieliśmy podziękować Panu Grzegorzowi Cichemu – burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice oraz Panu Zbigniewowi Nowakowi – zastępcy burmistrza, za działanie na rzecz podniesienia bezpieczeństwa lokalnego, otwartość na sprawdzanie funkcjonujących w urzędzie procedur bezpieczeństwa oraz gotowość do wyciągania wniosków. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za ponadprzeciętne zaangażowanie w szkolenie, bez czego nie mogłoby się ono udać.