Reakcja na kontakt ogniowy

W dniach 17-18.04.2021 r. przeprowadziliśmy szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2021 na obiektach Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika", gdzie do dyspozycji szkolonych był pas taktyczny o wymiarach 600 x 6.000 m wraz z ukazującymi się celami na odległościach 25-400 m.

W dniu 17.04.2021 r. przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące indywidualne wyszkolenie strzeleckie, a to przenoszenie ognia i korektę celowania z broni długiej i krótkiej w zależności od odległości celu (5-350 m) oraz używanych przyrządów celowniczych (mechanika, kolimator, celownik holograficzny). W godzinach popołudniowych przećwiczyliśmy na sucho reakcję na kontakt ogniowy.

W dniu 18.04.2021 r. przeprowadziliśmy w formie szkolenia taktyczno-ogniowego reakcję na kontakt ogniowy. Szkolenie było zwieńczeniem kilkuletnich przygotowania w ramach szkoleń ogniowych obejmujących wyszkolenie indywidualne i zespołowe.

Szkolenie poprowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych, z doświadczeniem bojowym.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym przeprowadzenie szkolenia było możliwe, a w szczególności:

1) Panu Pułkownikowi Bogdanowi WÓJCIKOWI – KOMENDANTOWI OSP WL „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika" za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia na obiektach Ośrodka oraz okazaną nam przychylność i wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

2) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom z KOMENDANTURY OSP WL „Dęba”, za okazaną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności za sprawny przepływ informacji oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji szkolenia

3) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom WYDZIAŁU POLIGONOWEGO OSP WL „Dęba” za życzliwość na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

4) pracownikom RZI w Lublinie za sprawne załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z użyczeniem terenu.