reakcja na kontakt ogniowy plutonu

W dniach 19-20.10.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019 na obiektach Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika", gdzie do dyspozycji szkolonych był pas taktyczny o wymiarach 600 x 6.000 m wraz z ukazującymi się celami na odległościach 25-400 m.

W dniu 19.10.2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące indywidualne wyszkolenie strzeleckie, a to przenoszenie ognia i korektę celowania z broni długiej i krótkiej w zależności od odległości celu (5-350 m) oraz używanych przyrządów celowniczych (mechanika, kolimator, celownik holograficzny). W godzinach popołudniowych przećwiczyliśmy na sucho reakcję na kontakt plutonu.

W dniu 20.10.2019 r. przeprowadziliśmy w formie szkolenia taktyczno-ogniowego reakcję na kontakt plutonu piechoty. Szkolenie było zwieńczeniem kilkuletnich przygotowania w ramach szkoleń ogniowych obejmujących wyszkolenie indywidualne i zespołowe. Procedurę reakcji na kontakt jednocześnie ćwiczyło 21 osób.

Ćwiczenie polegało na tym, że szkoleni wchodzili z miejsca wskazanego przez instruktora na przedpole pasa taktycznego oraz poruszali się w kierunku przez niego wskazanym. Następnie ich zadaniem było odpowiednie reagowanie na zmieniającą się sytuację taktyczną, determinowaną w szczególności ukształtowaniem terenu oraz kierunkiem, odległością i ilością ukazujących się celów (które były im wcześniej nieznane). Ćwiczono różne warianty zerwania kontaktu, w tym także atak improwizowany połączony z flankowaniem. Każde zerwanie kontaktu kończono reorganizacją.

W szkoleniu łącznie wzięły udział 24 osoby.

Szkolenie poprowadzili instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych, z doświadczeniem bojowym.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym przeprowadzenie szkolenia było możliwe, a w szczególności:

1) Panu Pułkownikowi Bogdanowi WÓJCIKOWI – KOMENDANTOWI OSP WL „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika" za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia na obiektach Ośrodka oraz okazaną nam przychylność i wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

2) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom z KOMENDANTURY OSP WL „Dęba”, za okazaną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności za sprawny przepływ informacji oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji szkolenia

3) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom WYDZIAŁU POLIGONOWEGO OSP WL „Dęba” za życzliwość na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności Panu Majorowi Franciszkowi ZAGAJI oraz Panu Kapitanowi Mariuszowi DANIELOWI za okazaną pomoc oraz kadrze Pasa Strzelań Taktycznych Strzelnica Artyleryjska za zaangażowanie w trakcie realizacji przedsięwzięcia

4) pracownikom RZI w Lublinie za sprawne załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z użyczeniem terenu.

Wkrótce do obejrzenia film podsumowujący szkolenie.


FOTO: Kamil JASNOS