Strzelania sytuacyjne indywidualne i zespołowe, kontrataki

W dniach 13-14.04.2024 r. przeprowadziliśmy szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2024 na obiektach Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika".

Szkolenie poprowadził Wodzu z C.T.C. Operators.

W sobotę przeprowadziliśmy strzelania sytuacyjne indywidualne obejmujące sprawdzenie elementów wyszkolenia indywidualnego takich jak reakcja indywidualna na kontakt z różnych kierunków, wymianę kontaktową magazynków w różnych postawach, zmianę stanowiska strzeleckiego w leżeniu, zerwanie kontaktu w różnych kierunkach. Po raz kolejny okazało się, że aby sprawdzić poziom wyszkolenia indywidualnego strzeleckiego nie ma potrzeby stosowania udziwnień, ani zużywania wiader amunicji.

W niedzielę przeprowadziliśmy strzelania sytuacyjne zespołowe – kontrataki piechoty. Strzelania wymagały dużo czołgania w pełnym szpeju. Duże wymiary Pasa Ćwiczeń Taktycznych II Kierunek, podnoszone cele oraz ciekawe scenariusze przygotowane przez Wodza pozwoliły sprawdzić umiejętności indywidualne i taktykę w sytuacjach zbliżonych (na ile to możliwe w warunkach poligonowych) do bojowych (zmęczenie, hałas, dużo zdarzeń, komend i akcji). Dodatkowo wszechobecny na Dębie piach umożliwił większości z nas pracę nad usuwaniem zacięć w ramach zajęć z taktyki.

W szkoleniu oprócz naszej ekipy udział wzięli żołnierze i podoficerowie z 6BPD (poza służbą, jako osoby prywatne) oraz koledzy ze Echo Team.

W przedsięwzięciu wzięły udział 24 osoby.

Szkolenie medycznie zabezpieczała Klaudia Dereniowska „Sygnały Życia”.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym przeprowadzenie szkolenia było możliwe, a w szczególności:

1) Panu Pułkownikowi Mariuszowi KSEŃ – KOMENDANTOWI OSP WL „Dęba” im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika" za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia na obiektach Ośrodka oraz okazaną nam przychylność i wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

2) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom z KOMENDANTURY OSP WL „Dęba”, za okazaną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności za sprawny przepływ informacji oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji szkolenia

3) wszystkim oficerom, podoficerom i żołnierzom WYDZIAŁU POLIGONOWEGO OSP WL „Dęba” za życzliwość na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia,

4) pracownikom RZI w Lublinie za sprawne załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z użyczeniem terenu.