Poligon taktyczno-ogniowy na OSP WL Nowa Dęba

W dniach 7-9.04.2017 r. przeprowadziliśmy szkolenie poligonowe na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba.

Szkolenie odbyło się w ramach Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi na rok 2017.

W ramach zajęć przeprowadzono:
1) szkolenie ogniowe ze strzelania na celność i skupienie do celów na odległościach 100-350 m, strzelanie szkolne nr 1, strzelanie bojowe nr 2.
2) szkolenie taktyczno-ogniowe z obrony improwizowanej oraz reakcji na kontakt
3) szkolenie z taktyki z patrolu zmotoryzowanego oraz zasadzki.

W zajęciach wzięło udział w sumie 47 osób. Uczestnicy wystrzelili ponad 10 tyś. szt. amunicji. Szkolenie poprowadzili instruktorzy wywodzący się z 6 BPD oraz Wojsk Specjalnych.

Innowacyjny charakter szkolenia polegał na tym, że pierwszy raz członkowie organizacji proobronnej na obiektach poligonowych MON przeprowadzili szkolenie taktyczno-ogniowe według własnego programu strzelań i z własnymi instruktorami w 100 % sfinansowali je ze środków własnych. Dziękujemy kadrze Ośrodka za otwartość i okazane zaufanie, którego jak mamy nadzieję nie zawiedliśmy.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom bez których pomocy szkolenie nie mogłoby się odbyć, a w szczególności:
1) Panu gen. dyw. Jarosławowi MICE - Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych za wpisanie przedsięwzięcia do planu współpracy, w tym za wyrażenie zgody na korektę planu poprzez udzielenie zabezpieczenia medycznego
2) Panu płk Bogdanowi WÓJCIKOWI - Komendantowi OSPWL Dęba za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia wg własnego programu na obiektach Ośrodka oraz na korzystanie z obozowiska DOMKI
3) kadrze OSPWL Dęba za znacznie przekraczającą ich służbowe obowiązki życzliwość i zaangażowanie w pomoc w przeprowadzeniu szkolenia, a w szczególności Panu kpt. Mariuszowi DANIELOWI – Szefowi Sekcji Poligonowej oraz pozostałym oficerom Wydziału Poligonowego oraz Pasa Ćwiczeń Taktycznych II Kierunek mł. chor. Piotrowi SŁABEMU i st. sierż. Dariuszowi WOŹNIAKOWI
4) Panu płk Mirosławowi MOLIKOWI - Komendantowi 3 RBLog w Krakowie za wyrażenie zgody na odpłatne korzystanie ze stołówki żołnierskiej
5) Panu ppłk Dariuszowi KOZUBOWI - Komendantowi 33 WOG za zabezpieczenie medyczne szkolenia
6) pracownikom RZI w Lublinie za sprawne załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z użyczeniem terenu
7) pracownikom SUFO zabezpieczającym teren poligonu za życzliwość z jaką spotkaliśmy się z ich strony
8) ekipie
SPARTAN AST
za udostępnienie samochodów wraz z kierowcami na potrzeby szkolenia z taktyki
9)
Grupie Ratownictwa PCK z Krakowa
za dodatkowe zabezpieczenie medyczne szkolenia
10) Sekcji Łączności ON.pl za udostępnienie środków łączności na potrzeby szkolenia.

FOTO: Kamil JASNOS, Dominik KAMIŃSKI